Akavan Erityisalat, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli): Työryhmä uudistaisi liikunta-alan tutkintonimikkeet

Uudeksi liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeksi esitetään Liikunta-alan asiantuntija (AMK) -nimikettä. Tällä tulisi korvata nykyinen, perusammattitehtäviin harhaanjohtavasti viittaava Liikunnanohjaaja (AMK). Uudistusta esittää laajasti liikunta-alaa edustanut hanke, jota hallinnoi Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (Nuoli).

13.6.2022

Toukokuussa päättynyt Liikunnan tutkintonimikkeet -hanke suosittaa liikunta-alalle tutkinnon tarkoitusta paremmin kuvaavia uusia tutkintonimikkeita. Ammattikorkeakoulututkinnon uudeksi nimeksi tulisi Liikunta-alan asiantuntija (AMK), ruotsiksi Expert inom idrottsområdet (YH). Tämä korvaisi nykyisen Liikunnanohjaaja (AMK) -nimikkeen.
Liikunnanohjaaja-tutkintonimikettä käyttäisivät jatkossa ainoastaan keskiasteelta eli urheiluopistoista valmistuvat.

– Nykyiset tutkintonimikkeet hankaloittavat korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista koulutustaan vastaavasti eli vaativiin ammatti-, asiantuntija-, johto- ja esihenkilötehtäviin. Nykyinen liikunnanohjaaja (AMK) vie ajatukset perusammattitehtäviin, joissa liikunnanohjaaja on yleinen tehtävänimike, perustelee hankkeen esitystä toiminnanjohtaja Petteri Piirainen Nuoli ry:stä.

Hanketta hallinnoineen Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n lisäksi hankkeessa ovat kumppaneina Suomen Liikunnan Ammattilaiset – SLA ry, Liikuntatieteellinen Seura, urheiluopistoja edustava Urheiluopistot ry, Suomen Ammattivalmentajat ry sekä liikunnan AMK-koulutusverkostoa edustava Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Hankekumppanit tekevät tutkintonimikkeiden muuttamisesta virallisen esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä opetushallitukselle.

– Ministeriössä on parhaillaan käynnissä tutkintonimikkeisiin liittyvä keskustelu korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmaan liittyen. Opetushallituksessa puolestaan valmistellaan liikunnanohjauksen perustutkinnon uudistamista. Molempien yhteydessä olisi hyvä sauma muuttaa tutkintonimikettä, Petteri Piirainen sanoo.

Piirainen arvioi, että uudet tutkintonimikkeet voitaisiin saada käyttöön jo vuonna 2023.

Myös jo aiemmin tutkinnot suorittaneiden tulisi hankkeen mielestä voida käyttää uusia nimikkeitä.

– Tämä selkeyttäisi tilannetta. Muutoin harhaanjohtava tilanne jatkuisi pitkään, kun työmarkkinoilla olisi edelleen paljon korkeakoulutettuja liikunnanohjaajia ja rekrytoijat rinnastaisivat heidät keskiasteella opiskelleisiin.

Esitys pohjautuu laajaan selvitystyöhon

Liikunnan tutkintonimikkeet -hankkeen suositus perustuu asiantuntijahaastatteluiden, laajan kyselyn sekä Sanastokeskuksen lausunnon pohjalta tehtyyn kokonaisarvioon.

Hankkeen tutkija FT Timo Ala-Vähälä keräsi kattavan aineiston, jota varten hän haastatteli liikunnan koulutuksen järjestäjiä, toimialan työntekijöitä edustavia järjestöjä, työnantajia, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoa, Suomen yliopistojen rehtorineuvostoa, Suomen opiskelijakuntien liiton, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen edustajia. Liikunnan ammattilaisille ja opiskelijoille tehtiin myös kysely (n=915), jossa pyydettiin arvioimaan nykyisen liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimikkeen toimivuutta.

Liikunnan tutkintonimikkeet -hankkeen raportti kokonaisuudessaan: https://www.nuoli.info/application/files/1116/5409/0457/Hankeraportti_www_sivuittain.pdf

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Petteri Piirainen, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli), puh. 045 894 5757, petteri.piirainen@nuoli.info

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Petteri Piirainen, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli
Toiminnanjohtaja
Puh: 0201 235 397

petteri.piirainen@nuoli.info

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 13.6. kello 12.22