Akavan Erityisalat: Nyt tarvitsemme myös kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä

Kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tulee toimia poikkeustilanteessakin, sanoo Akavan Erityisalat kehysriihikannanotossaan. Näin autetaan kansalaisia selviämään koronakriisistä ja turvataan työpaikkoja.

6.4.2020

– Terveydenhoito on ykkösasia koronakriisissä. Sen lisäksi myös muut kansalaisten hyvinvointia tukevat palvelut tulee pitää pyörimässä niin normaalisti kuin mahdollista, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisaloista.

– Nyt tarvitsemme kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja ehkä kipeämmin kuin ennen koronakriisiä. Tarvitsemme niitä aikanaan myös kriisistä toipumiseen.

– On muistettava, että kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut ovat yhteiskunnallisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäiseviä ja korjaavia palveluita. Nämä palvelut edistävät osallisuutta ja tuovat elämänsisältöä. Näiden perusasioiden merkitys korostuu aikana, jolloin olemme eristäytyneinä fyysisistä kontakteista.

Valmiuslain nojalla suljettiin asiakkailta palvelutiloja, mm. kirjastot, kirjastoautot, museot, teatterit, kulttuuritalot, uimahallit, muut liikuntatilat ja nuorisotilat. Monet kulttuuri- ja liikunta-alan järjestöt ovat ilmoittaneet joutuvansa ajamaan alas toimintaa.Tämä ei tarkoita, että tarve näille palveluille olisi loppunut, liitto muistuttaa.

– Nyt on tarve panostaa palveluinnovaatioihin. Poikkeustilanteessa tulee kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin kohdentaa hankerahoitusta etenkin fyysistä läsnäoloa korvaavien etäpalvelujen tuottamiseen.

– Kohdennetulla hankerahoituksella voidaan vahventaa kulttuurialojen työllisyyttä. Sillä mahdollistettaisiin myös kuntien ja kolmannen sektorin yhteiset hankkeet, joissa voisi kehittää uusia kulttuurisisältöjä sekä innovoida uusia tapoja jakaa ja välittää kulttuuria.

– Hankerahoitus tukisi näin kuntia ja järjestöjä, etteivät ne nyt lomauttaisi tai irtisanoisi henkilöstöään. Jos toiminta nyt ajetaan kokonaan alas, kestää liian kauan saada nämä hyvinvoinnin kannalta tärkeät pyörät uudestaan pyörimään.

Veikkausvoittovarojen romahdus suuri huoli

Akavan Erityisalat esittää, että kehysriihessä käydään periaatekeskustelu jo ennen koronakriisiäkin epävakaasta Veikkauksen pelituottorahoituksesta.
– Veikkaustuottojen varassa tehdään Suomessa tällä hetkellä liian paljon elintärkeää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä. Tätä työtä tehdään kunnissa ja järjestöissä.

Myös esimerkiksi kielenhuollosta vastaavan valtion viraston, Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen toiminta pyörii pitkälti veikkausvoittovaroilla. Kotuksen tilanne on jo niin kriittinen, että sen lakisääteisten tehtävien hoito on vaarantunut, Luomanmäki sanoo.

– Nyt peliautomaattien sulkeminen koronan vuoksi kaventaa Veikkauksen tuloutusta entisestään. Vaadimme, että kansalaisten hyvinvointia ja sivistystä tukevat palvelut rahoitetaan enenevässä määrin valtion budjetista eikä epävakain veikkausvaroin.

Museoala tarvitsee erityisen kriisirahoituksen

Akavan Erityisalojen mielestä museoala tarvitsee erityistä kriisirahoitusta selviytyäkseen rahoituskriisistä. Museot suljettiin ensimmäisten joukossa asiakkailta koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi.

Erityisesti yksityisissä museoissa omarahoitusosuus on normaalioloissa jopa 30 prosenttia. Omarahoitusosuus muodostuu pääosin pääsylippu- ja myyntituloista, joihin tulee nyt syvä lovi.

– Museoita ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi, joten niillä ei ole taloudellista puskuria kriisitilanteita varten. Kaikki museoiden tulo menee museotoiminnan ylläpitokustannuksiin, Luomanmäki muistuttaa.

– Myös museoissa työn on voitava jatkua, vaikka ovet on suljettu asiakkailta. Suurin osa museotyöstä on muuta kuin fyysisisiä asiakaskohtaamisia.

Korkeakoulujen merkitys korostuu kriisissä

Akavan Erityisalat korostaa, että korkeakoulujen tehtävä tuottaa tiedettä on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan.

– On turvattava kaikin keinoin, että ammattilaisia ja huippuosaajia valmistuu, jotta yhteiskuntamme ja elinkeinoelämämme pysyy elinvoimaisena sekä kriisin aikana että sen jälkeen, Luomanmäki sanoo.

– Resursseja tarvitaan myös muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkaamiseen. Vain näin voidaan varmistaa, että yliopistoissa ja korkeakouluissa voidaan keskittyä tutkimukseen, innovaatioiden kehittämiseen ja kouluttamiseen.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 5.4.2020.