Akavan Erityisalat: Palkka-avoimuus takaisin valmisteluun

Palkka-avoimuutta koskevaa lainvalmistelua tulee jatkaa. Palkkasyrjintään puuttuminen edellyttää tietoa verrokkityötä tekevien palkoista työpaikalla, Akavan Erityisalat sanoo.

22.8.2022

Akavan Erityisalat ihmettelee palkka-avoimuutta edistävän lainvalmistelun keskeyttämistä vastoin hallitusohjelmakirjausta. Liitto patistaa jatkamaan valmistelua välittömästi.

– Sukupuolten välisen palkkaeron kaventaminen edellyttää tietoa palkkatasosta työpaikoilla. On tiedettävä vastaavaa työtä tekevien palkkataso, jotta voi puuttua palkkasyrjintään, sanoo työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Jäsenistöllemme palkkatasa-arvo on perusarvo, mutta käytännössä sitä on vaikeaa toteuttaa monilla yksityissektorin työpaikoilla. Jäsenemme edustavat pieniä erityisiä ammattialoja, joilla palkat eivät ole vakiintuneita. Palkkaverrokit löytyvät työpaikalta usein vain palkka-avoimuuden avulla, Eskola sanoo.

– Nykyisen lain mukaan työntekijän on palkkasyrjintää epäillessään pyydettävä palkkatietoja henkilöstöedustajan kautta. Jäsenemme työskentelevät kuitenkin monesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joissa ei ole henkilöstöedustajaa eikä myöskään avointa palkkausjärjestelmää. Nyt torpattu lakimuutos toisi korjauksen tilanteeseen, Eskola toteaa.

Eskola kritisoi lainvalmistelua häirinnyttä palkka-avoimuuden demonisointia.

– Ei palkka-avoimuus tarkoita tasapäistämistä tai yksityisyyden suojasta luopumista. Palkka-avoimuus tuo esille palkitsemisen perusteet ja ehkäisee epäterveitä käytäntöjä, joissa palkankorotus määräytyy ns. pärstäkertoimen perusteella. Pärstäkertoimista luopuminen koetaan työpaikoilla yleensä oikeudenmukaiseksi ja työmotivaatiota lisääväksi – ja on näin myös työnantajan etu.

– STM:n valmistelussa olleessa esityksessä oli otettu riittävällä tavalla huomioon yksittäisen työntekijän oikeus palkkasalaisuuteen eikä palkka-avoimuudella suinkaan haettu kaikkien yksittäisten palkkojen julkisuutta. Sen sijaan kyse oli halusta parantaa mahdollisuuksia saada palkkatietoja palkkasyrjintää epäiltäessä.

Lisätietoja

Työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat, p. 040 590 5693, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

> Lue keskusjärjestömme Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

 

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, puh. 040 525 8582

Kari Eskola, Akavan Erityisalat
Työmarkkinalakimies
Valtiosektorin ja kirkon sektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta, yksityinen museoala sekä YTN:n järjestösektorin edunvalvonta
Puh: 040 590 5693

kari.eskola@akavanerityisalat.fi

 

 

Akavan Erityisalojen verkkosivut

Lisätietoa julkaisijasta Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat
Maistraatinportti 4 A
00240 HELSINKI

http://www.akavanerityisalat.fi
Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimivien ammattiliitto, johon kuuluu 22 jäsenyhdistystä. Akavan Erityisalat täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 22.8.2022 kello 07.00