Akavan Erityisalat: Rahapelien ja yleishyödyllisen työn kytkös purettava – järjestöt ja esimerkiksi Kotus riskirahan varassa

– Koronapandemia toi näkyväksi Veikkaus-rahoituksen riskiluonteen. Peliautomaattien sulkeminen romahdutti pelituotot ja yhteiskunnalle tärkeät hankkeet menevät saman tien jäihin. On eettisesti kestämätöntä, että yleishyödyllistä työtä rahoitetaan riskirahalla, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

24.4.2020

Akavan Erityisalat esittää, että yleishyödyllinen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö rahoitetaan tulevaisuudessa kokonaan valtion budjetista eikä epävakailla rahapelituotoilla. Liitto vaatii, että rahoitusmuodosta käydään periaatekeskustelu kesän budjettiriihessä ja arpajaislakia uudistettaessa.

– On pohdittava uudelleen maamme tapa rahoittaa rahapelituotoilla yleishyödyllistä, jopa lakisääteistä työtä. Käytäntö ei ole eettisesti kestävä, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.

– Esimerkiksi kielenhuollostamme vastaava valtion virasto, Kotimaisten kielten keskus Kotus saa noin puolet rahoituksestaan pelituotoista. Samoin iso osa vaikkapa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiskunnallisesti tärkeästä työstä rahoitetaan pelituotoilla. Tilanne on kestämätön, Luomanmäki sanoo.

Koronapandemia toi ongelman esiin etuajassa

– Koronapandemia toi pitkään hiertäneen kysymyksen silmillemme nopeutetussa aikataulussa, kun rahapeliautomaatit suljettiin tartuntavaaran takia. Myös urheilupeleissä on nyt suppeampi tarjonta. Veikkaus on kertonut, että sulku on leikannut pelitoiminnasta saadut tuotot puoleen viimeisen kuukauden aikana. Sosiaali- ja terveysjärjestöille rahoitusta jakava STEA ehättikin jo ilmoittamaan, ettei koronatilanteen vuoksi avaa suurinta osaa kevään uusista avustuksista haettavaksi. Tilanne näkyy heti järjestöjen ja niissä työskentelevien jäsentemme arjessa epävarmuutena ja epävakautena.

– Uudistettavana olevan arpajaislain peliriippuvuutta ehkäisevien muutosten on arvioitu ilman koronaakin vähentävän pelituottoja vuositasolla jopa 200 miljoonaa euroa. Kannatamme silti uudistamista, koska peliriippuvuuteen on puututtava. Kannatamme myös peliautomaattien sulkemista tartuntavaaran takia. Emme sen sijaan voi hyväksyä sitä, että samalla yhteiskunnallisesti tärkeän yleishyödyllisen työn rahoitus on vaakalaudalla, Luomanmäki sanoo.

– Veikkauksen rahoituksen varassa työskenteleville jäsenillemme tilanne on kuormittava paitsi epävarmuuden myös tuottojen moraalia ruotivan keskustelun vuoksi. Puhutaan ”veikkaushaittavaroista” ja siitä miten toimintaa rahoitetaan ”peliriippuvaisten köyhien selkänahasta.”

Hallitusohjelman kompensaatiokirjauksesta pidettävä kiinni

– On hienoa, että tänä vuonna koronan vuoksi vähenevät Veikkauksen tuotot on luvattu kompensoida edunsaajille myöhemmissä lisäbudjeteissa. Kyse on kuitenkin laastarista, joka ei ratkaise isoa peruskysymystä veikkausvoittovaroista, Luomanmäki sanoo.

– Vetoamme maan hallitukseen, että hallitusohjelman arpajaislakia koskevasta kompensaatiokirjauksesta pidetään kiinni huononevasta taloustilanteesta huolimatta ja että kompensaatio tehdään lisäämällä budjettivarojen osuutta kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön rahoituksesta. Kaikki arpajaisvarojen varassa toimivat, myös järjestöt kattavasti, tulisi ottaa huomioon budjettivaroja tarkasteltaessa.

– Tammikuussa käynnistyi sisäministeriön marraskuulle ulottuva arpajaislain uudistamista koskeva hanke. Maan hallitus on ilmoittanut myös, että kesän budjettiriihessä linjataan valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta. Vetoamme, että edunsaajat saavat äänensä kuuluviin sekä arpajaislakia koskevassa hankkeessa että budjettiriihen linjauksissa.

Tämänhetkisen arvion mukaan esitys arpajaislain muuttamisesta annetaan eduskunnalle aikaisintaan kevätistuntokaudella 2021.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat, puh. 040 700 7800

Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat
Toiminnanjohtaja, FM. Liiton johtaminen, hallinto, työmarkkina-asiat ja ulkoiset suhteet. Akavan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Monimuotoinen työelämä, veropolitiikka.
0201 235 341, 040 700 7800

salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi