Akavan Erityisalat, Restonomiliitto: Suomeen saapuvien työmatkalaisten verotuksen kiristyminen iskee matkailu- ja ravintola-alaan

Suomen hallitus on verottamassa ulkomaista työvoimaa laajemmin ns. taloudellisen työnantajan esityksessään. Kireämpi, myös lyhyiden Suomeen suuntautuvien työkeikkojen verotus vähentää työmatkailijoiden määrää ja heikentää näin suoraan matkailu- ja ravintola-alan toimintaedellytyksiä, sanoo Restonomiliitto.

3.10.2022

Ns. taloudellista työnantajaa koskevalla muutoksella laajennettaisiin Suomen verotusoikeutta ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän palkkaan silloin, kun työntekijä työskentelisi Suomessa sijaitsevalle ns. taloudelliselle työnantajalle. Verotus kohdistuisi siis jatkossa myös henkilöihin, joiden muodollinen työnantaja on ulkomailla, jos työ tehdään tällaiselle työnantajalle Suomessa. Työntekijöiden tulisi maksaa lyhyistäkin työkeikoista verot sekä kotimaahan että Suomeen. Lisäksi suomalaisen työnantajan tulisi raportoida työkeikoista verottajalle.

– Hallituksen esityksellä olisi suora vaikutus matkailu- ja ravintola-alaan vähentäen sen avainkohderyhmän eli työmatkalaisten määrää Suomessa. Hallituksen esityksessä jo todetaan, että uudistus tekisi Suomessa työskentelyn vähemmän houkuttelevaksi, Restonomiliiton puheenjohtaja Niklas Honkalehto huomauttaa liiton kannanotossa.

– Vaikka esityksestä löytyy kannatettavia toimia, joilla estetään mahdollisuuksia veronkiertoon, rankaisee se samalla matkailu- ja ravintola-alaa työntämällä työmatkalaisia pois Suomesta. Työmatkalainen käyttää suomalaisten yritysten palveluita matkansa aikana matkustaessa, majoittuessa sekä ruokaillessa. Ilman matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä ja niiden ammattitaitoista henkilökuntaa ei työmatkailu olisi mahdollista.

Restonomiliiton toiminnanjohtaja Joel Kettula toteaa, että koronapandemian riepottelema matkailu- ja ravintola-ala ei kestä enää yhtään ylimääräistä iskua.

– Toimiala työllistää maankattavasti yli 100 000 ammattilaista, joiden työpaikat on turvattava. Alan on annettava elpyä vaikeiden koronavuosien jälkeen, Kettula sanoo.

– Matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa Suomeen myös arvonlisäveron. Arvonlisästä Suomeen jää 82 prosenttia.

– Vaikean korona-ajan jälkeen on mietittävä keinoja säilyttää matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaisena. Jos työmatkailijoiden virta Suomeen tyrehtyy, mistä löydetään korvaavat asiakkaat alan yrityksille.

Restonomiliitto vaatii hallituksen ns. taloudellista työnantajaa koskevan esityksen hylkäämistä. Tämä on välttämätöntä matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Hallituksen esitys ns. taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi on etenemässä eduskuntaan viikolla 40.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Niklas Honkalehto, Restonomiliitto,
+358 456160691, niklas.honkalehto@sure.fi
Toiminnanjohtaja Joel Kettula, Restonomiliitto, +358 456337843,
joel.kettula@sure.fi

Restonomiliitto on Akavan Erityisalojen jäsenyhidstys.

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 3.10.2022 kello 11.11