Akavan Erityisalat selvitti hiilijalanjälkensä

Akavan Erityisalat selvitti toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä laskemalla hiilijalanjälkensä yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa. Laskelmissa on otettu kattavasti huomioon kaikki järjestön oma toiminta sekä arvoketjun päästöt.

15.10.2021

Akavan Erityisalojen vuoden 2020 kokonaishiilijalanjälki oli 178 tonnia CO2ekv. Tämä vastaa noin 18 keskiarvosuomalaisen päästöjä. Valtaosa hiilijalanjäljestä muodostui ostopalveluista.

Laskennassa on noudatettu GHG Protocol Corporate Value Chain Accounting and Reporting –standardia ja huomioitu kaikki standardin mukaiset järjestön päästöjen kannalta merkitykselliset päästökategoriat.

Keväällä 2021 alkanut laskenta tehtiin vuodesta 2020, joka oli Covid19-pandemian vuoksi poikkeusvuosi. Liiton toimisto työskenteli pääosin etänä ja kokoukset sekä koulutukset järjestettiin Teamsissa ja webinaareina. Tämä pienensi merkittävästi matkustuksen sekä tapahtumiin hankittujen tarjoilujen päästöjä verrattuna normaalitilanteeseen.

Vihreällä sähköllä vähennettiin 1500 kg päästöjä

Akavan Erityisalat on tehnyt jo paljon hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

– Olemme esimerkiksi pienentäneet sähkönkulutuksen päästöjä hankkimalla vihreää sähköä. Jos Akavan Erityisalat ei olisi hankkinut vihreää sähköä, olisivat sähkönkulutuksen päästöt olleet yli kymmenkertaiset, kertoo liiton Ilmastoryhmän esittelijä, järjestöpäällikkö Paula Antell.

– Käyttämällä liiton toimipisteessä vihreää sähköä vähensimme ilmastopäästöjä 1 500 kg CO2ekv. Päästövähennys vastaa noin 10 matkustajan Helsinki-Lontoo -lentojen päästöjä.

Matkustus ja tapahtumajärjestelyt järjestölle hyviä päästövähennyskohteita

Akavan Erityisalojen tilaisuuksissa tarjotttiin jo ennen pandemiaa kohtalaisen paljon kala- ja kasvisruokaa, mikä pienentää tarjoilujen hiilipäästöjä huomattavasti.

Matkustuksen päästöjä voidaan jatkossa vähentää suosimalla mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä sekä vähäpäästöisiä liikkumistapoja. Esimerkiksi junalla, bussilla tai polkupyörällä matkustaminen pienentää päästöjä huomattavasti verrattuna kulkemiseen henkilöautolla tai lentokoneella.

Matkustamisen päästöjä voidaan pienentää sekä liikematkustuksen, työpaikalle matkustamisen että tapahtumien osallistujien matkojen osalta. Akavan Erityisalat aikoo jatkossakin järjestää noin 2/3 kokouksista, koulutuksista ja tapahtumista etänä.

– Hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä osa Akavan Erityisalojen ilmastotyötä. Lasken nasta saatavat tiedot auttavat liittoa ja jäsenyhdistyksiämme etsimään uusia tehokkaita keinoja vähentää päästöjä, Paula Antell sanoo.

Mistä hiilijalanjälkilaskennassa on kyse?

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin toiminnan, kuten organisaation tai tuotteen aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Kun hiilijalanjälki on laskettu organisaatiolle, se kertoo käytännössä organisaation toiminnassa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv.), jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on yhdenmukaistettu vastaamaan hiilidioksidin vaikutusta.

Laskennan Akavan Erityisalat ry:lle toteutti Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yritys, jolla on 30 vuoden kokemus kiertotalouden ja ympäristövastuun edistämisestä.

Miten vertailuluvut on laskettu

• Akavan Erityisalat ry:n sähkönkulutusluvut vuodelta 2020. Sähkön vertailuarvon laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa sähköntuotannon keskimääräistä päästökerrointa (niin sanottu jäännösjakauma).
• Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki noin 10 000 kg/vuosi. https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/
• Lentomatkojen päästöt: https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Suomessa vietetään Energiansäästöviikkoa 11.-17.10.2021. Akavan Erityisalat on mukana kampanjassa.Tämän vuoden tärkein energiatekomme oli hiilijalanjäljen laskeminen.

Yhteyshenkilö
Paula Antell, Akavan Erityisalat
Järjestöpäällikkö
Puh: 0201 235 338
paula.antell@akavanerityisalat.fi