Akavan Erityisalat, Suomen Restonomiliitto: Suomen matkailu on turvattava

Suomen Restonomiliitto vetoaa maan hallitukseen, että se ottaisi viipymättä käyttöön ratkaisuja koko matkailualan, ja nyt erityisesti Lapin matkailun pelastamiseksi. Liitto kannattaa yhdeksi ratkaisuksi matkustajatunnelin luomista ja esittää veronalennusta ravintoloissa tarjottaviin ruoka- ja alkoholiannoksiin.

8.9.2020

– Maan hallituksen matkailijoiden turvallista saapumista helpottavat suunnitelmat kuulostavat lupaavilta, mutta päätöksiä tarvitaan nopeasti, sanoo Sure – Suomen Restonomiliiton puheenjohtaja Niklas Honkalehto.

– Nykyinen matkailualan tilanne on erittäin vaarallinen sekä sen työllisyysvaikutuksen että verotulojen vähenemisen takia. Kaikkiaan 140 000 työpaikkaa on vaarassa ja esimerkiksi Lapista on tällä menolla katoamassa tuhansia työpaikkoja.

Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan korkeakoulutettuja edustava Suomen Restonomiliitto kannattaa suunnitelmaa siitä, että Suomeen saataisiin luotua matkustajatunneli nopealla aikataululla. Tunnelin avulla testatut ja terveet lomalaiset pääsisivät hyödyntämään Suomen matkailupalveluita turvallisesti. Tätä varten tarvitaan tehokasta ja kattavaa testaamista jo lentokentillä, satamissa ja juna-asemilla.

– Mitä mutkattomammaksi ”turvatunneli” tehtäisiin, sitä kattavammin ihmisiä saataisiin liikkeelle, Honkalehto sanoo.

Lisäksi valtion tulisi Suomen Restonomiliiton mielestä alentaa 31.12.2021 asti alan verotusta niin, että ruoan arvolisävero laskisi 10 prosenttiin ja alkoholin 14 prosenttiin. Näin saataisiin lisää yrityksiä tukemaan suomalaista matkailua, kun mm. asiakastilaisuudet lisääntyisivät.

– Katsomme myös, että tukemalla alkoholinkäyttöä ravintoloiden valvoituissa oloissa vähennetään hallitsematonta kotikäyttöä. Tällä on myös kansanterveydellistä merkitystä, Honkalehto sanoo.

– Nyt tarvitaan radikaaleja tekoja ja rohkeutta, joilla voidaan luoda edes jonkinnäköiset toimintaedellytykset matkailualan yrityksille koraonapandemian aiheuttamissa kriisiolosuhteissa, joihin yritykset itse eivät ole voineet vaikuttaa.

Restonomien ammattitaito näkyy matkailussa

Restonomit ovat ammattikorkeakoulusta valmistuneita matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijoita.

– Suomen matkailun voimavara ovat restonomit, jotka tuovat alalle kipeästi kaivattua asiantuntija- ja johtajuusosaamista, sanoo Sure ry:n toiminnanjohtaja Joel Kettula.

Kettula muistuttaa menestyvän ja hyvin johdetun matkailualan merkityksestä koko Suomen kansantaloudelle.

– Suomi on saanut kasvavaa jalansijaa kansainvälisesti houkuttelevana matkailumaana. Visit Finlandin tilastojen mukaan matkailuvienti kaksinkertaistui 2000-luvulla. Vuonna 2018 kansainväliset matkailijat jättivät Suomeen tuloja noin 4,9 miljardia euroa. Tämä on samaa luokkaa kuin Suomen kaikki korkean teknologian vienti yhteensä, Joel Kettula kertoo.

Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta nousi 2,7 prosenttin vuonna 2018. Matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi kuin elintarviketeollisuus.

Myös työnantajana matkailuala on merkittävä. Toimialalla työskenteli arviolta 142 100 henkilöä vuonna 2018.

– Alalla on normaaliaikoina myös työllistäviä vaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan – myös esimerkiksi museo- ja kulttuurialoille. Lisäksi ala työllistää paljon vuokratyövoimaa. Matkailualan työvoima on verrattain nuorta ja koronatilanne onkin nyt lisännyt erityisesti nuorten jäsentemme ahdinkoa.

Lisätietoja:
Niklas Honkalehto, puheenjohtaja, Sure – Suomen Restonomiliitto, p. 045 616 0691, niklas.honkalehto@sure.fi
Joel Kettula, toiminnanjohtaja, Sure – Suomen Restonomiliitto, p. 045 633 7843, joel.kettula@sure.fi

Sure – Suomen Restonomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.