Akavan Erityisalat, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU: Isojen festivaalien koronaexit venyy – erityistuki välttämätön

Koronarajoitukset kurittavat pisimpään isoja festivaaleja. – Käytännössä monet kulttuuritapahtumat joutuvat hyppäämään yhden kesän kokonaan yli ja elämään vuoden ilman pääsylipputuloja. Tapahtumista eri tavoin toimeentulonsa saavat tarvitsevat nyt suoraa tukea, sanovat Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja Akavan Erityisalat.

7.5.2020

Isojen kulttuuritapahtumien peruuntuminen tältä kesältä aiheuttaa valtavan taloudellisen menetyksen paitsi taide- ja kulttuurialalle myös tapahtumapaikkakuntien muulle yritystoiminnalle ja kaupunkikulttuurille. Tapahtumien takana olevat organisaatiot tarvitsevat nyt suoraa taloudellista tukea kiinteiden kulujensa kattamiseen – organisaatiomuodosta riippumatta.

– Monia isoja tapahtumia on valmisteltu jo vuosi ja kuluja on ehtinyt syntyä valtavasti. Tapahtumien peruunnuttua viime hetkillä tulot jäävät saamatta. Toivomme valtion ja kuntien tukevan yleisölle ja alueille tärkeitä tapahtumia koronakriisin yli, jotta ne voidaan järjestää elinvoimaisina heti poikkeustilan päätyttyä, sanoo Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

– Valtaosa tapahtumista on taloudellisesti kannattavia ja menestyneitä, joten olisi järjetöntä antaa niiden ajautua konkurssiin poikkeustilanteen aiheuttaman, pitkän mutta kuitenkin väliaikaisen taloudellisen ahdingon takia.

– Suuret tapahtumat ja festivaalit ovat taide- ja kulttuurialalla merkittäviä työllistäjiä. Niissä tehdään työtä työtä niin keikkaluontoisesti kuin vakituisilla sopimuksilla. Monelle freelancerille kesän tapahtumat ovat vuoden kiireisintä aikaa ja kesällä kerätyillä tuloilla selvitään hiljaisempien aikojen yli. Nyt hiljaisempi aika venyy monella käytännössä vuoden mittaiseksi, Nea Leo muistuttaa.

Kulttuurialan yritysten, työntekijöiden ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ehdottavat seuraavia toimenpiteitä.

1) Valtio sitoutuu turvaamaan tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneita tappioita.

Yritysten tukemiseen varattuja varoja tulee voida käyttää erilaisilla tavoilla järjestetyn tapahtumatuotannon tappioiden korvaamiseen. Tukea tarvitsevat yritykset, yhdistykset sekä taiteen vapaalla kentällä toimivat freelancerit ja yrittäjät. Suoran rahoituksen lisäksi tarvitaan helpotusta verojen ja työnantajamaksujen maksuaikatauluihin.

– Esimerkiksi Tanska on sitoutunut korvaamaan suurten tapahtumien peruuntumisesta aiheutuvia tappioita. Suomessa erityisen herkässä asemassa ovat ne tapahtumat ja festivaalit, jotka eivät nauti suurta julkista tukea, vaan joiden tulot tulevat lähes yksinomaan lipputuloista ja sponsorisopimuksista. Ehdotuksemme on, että Tanskan tukimalli toteutetaan Suomessa siten, että se koskee kaikkia yli 500 osallistujan tapahtumia, TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo sanoo.

2) Suora tuki irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden palkanmaksuun.

– Ottaisimme tässäkin mallia Tanskasta, joka on sitoutunut korvaamaan yrityksille irtisanomisuhan alle joutuneiden työntekijöiden palkoista 3/4. Tukimallin tulisi huomioida paitsi palkansaajat, myös ne, joiden tulot perustuvat nyt peruuntuviin tilauksiin. Menetetyn palkan lisäksi tukea olisi mahdollisuus hakea myös peruuntuneisiin toimeksiantoihin.

3) Työskentelytukea taiteilijoiden lisäksi muillekin taide- ja kulttuurialan keikkatyöläisille.

– Taiteen editämiskeskus Taike ja muutamat säätiöt ovat jo myöntäneet ylimääräisiä apurahoja työskentelytukena. Haluamme muistuttaa, että tuki pitää osoittaa taiteilijoiden lisäksi myös tuottajille ja muille taide- ja kulttuurialan keikkatyöläisille. Tällä hetkellä suurin osa tuesta on jaossa taiteilijoille. Kiitämme, että Taike avasi viime viikolla uuden pikahaun, josta tukea voivat tällä kertaa hakea taiteilijoiden lisäksi myös tuottajat, Nea Leo sanoo.

4) Toimeksiantajistaan riippuvaisten itsensätyöllistäjien asema lainsäädännössä turvattava – ikiaikainen tavoite uhkaa jäädä koronan jalkoihin.

Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestöt TAKU mukaanlukien ovat ajaneet pitkään epäitsenäisessä asemassa olevien itsensätyöllistäjien aseman turvaamista lainsäädännössä. Nyt tämä pitkään tunnistettu ongelma uhkaa hautautua taas kerran, tällä kertaa koronan jalkoihin.

– Asia on ratkaistavissa laajentamalla työsopimuslain soveltamisala kattamaan epäitsenäisessä, riippuvaisessa asemassa olevat yrittäjät. Samalla ratkeaisi osa tunnistetuista sosiaaliturvan saantia koskevista ongelmista. Osittaisten sosiaaliturvauudistusten sijaan on haettava ensisijassa työoikeudellista ratkaisua, sanoo Akavan Erityisalojen edunvalvonta- ja lakipalvelujen johtaja Helena Lamponen.

– Kaiken kaikkiaan on ratkaistava se, miten erilaisia työn teon muotoja, mukaan luettuna itsensä työllistäminen, yhdistetään sosiaaliturvaan kestävällä ja yksilön työpanosta huomioivalla tavalla. Viime vaalikaudella esillä olleen yhdistelmävakuutuksen valmistelua on jatkettava pikaisesti.

– On mahdollistettava myös se, että itsensä työllistäminen voi nyt kriisiaikana alkaa silloin, kun henkilö on lomautettuna ja jatkua kriisiajan jälkeen.

Jäsenten hätä näkyy liiton neuvonnassa

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU keräsi jäseniltään tietoa koronapandemian aiheuttamista tulonmenetyksistä. Vastauksista välittyi suuri huoli töiden menettämisestä:

”Työskentelen festivaalilla, joka peruuntuu. Todennäköisesti minut sitten lomautetaan tai irtisanotaan kokonaan.”

”Kaikki 20 eri tilaisuutta peruuntuivat. Työskentelen tuotantosuunnittelijana tapahtumatalossa ja kaikki työn alla olevat tilaisuudet peruuntuivat joko kokokaan tai siirtyivät syksyyn tai ensi vuodelle.”

”Kaikki kesätapahtumat tarvitsevat tällä hetkellä valtion taloudellista tukea, koska julkista rahoitusta on alle 2 % tuloista. Jos tätä ei saada, voi olla, että kesätapahtumia ei Suomessa enää ole.”

Jäsenten huoli näkyy myös ruuhkana liiton jäsenneuvonnassa, jossa lomautuksia ja työttömyyttä koskevat kysymykset ovat nyt pinnalla.

Lisätietoja:
Nea Leo, toiminnanjohtaja, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, puh. 044 066 4800

Helena Lamponen, johtaja, edunvalvonta- ja lakipalvelut, Akavan Erityisalat, puh. 040 631 7660

Tiedotten alkuperäinen julkaisuaika 6.5.2020.