Akavan Erityisalat, Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys: Tiedonhallinnan asiantuntijat kuormittuneita

Tiedon- ja arkistonhallinnan asiantuntijoita edustavan liiton kyselyssä 2/3 jäsenistä arvioi työmääränsä liian suureksi. - Jäseniämme kuormittaa nyt uusi tiedonhallintalaki, jonka onnahdellut toimeenpano lisäsi uusia töitä entisten päälle, arvioi Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY ry:n puheenjohtaja Sonja Lipponen. TAAY on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

27.10.2021

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY ry huolestui jäsenkyselystä, jossa työmääränsä jatkuvasti liian suureksi arvioi 22 % ja ajoittain liian suureksi peräti puolet (47 %) vastaajista.

TAAY arvioi, että korona ja siitä aiheutunut digiloikka selittää osittain työmäärän lisääntymistä. Tämän lisäksi alalla tapahtui suuri muutos, kun laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan vuoden 2020 alusta.

– Tiedonhallintalain täytäntöönpanoon herättiin etenkin monissa pienemmissä julkishallinnon organisaatioissa vasta lain astuessa voimaan. Käytännön vetovastuu jäi liiaksi yksin puurtavien arkistonhoitajien ja muiden tiedonhallinnan ammattilaisten harteille,TAAY ry:n puheenjohtaja Sonja Lipponen pohtii.

– Kun entiset tehtävät eivät kadonneet mihinkään ja koronakin tuli sotkemaan kuvioita, en ihmettele monen kuormittumista. Tiedonhallintalakia oli sinänsä odotettu alalla hartaasti, mutta se myös muutti oleellisesti jopa alan vakiintuneita käsitteitä.

– Uudessa tiedonhallintalaissa on edelleen paljon opittavaa. Lain myötä muuttuivat mm. asiakirjahallinnan kentän toimijat ja tällä hetkellä tilanne on jossain määrin sekava. Uuden lain toimeenpanoon tulisi aina varata riittävät resurssit, Lipponen sanoo.

Lipponen nostaa esille myös yleisesti hallinnon resurssileikkaukset, jotka heijastuvat tiedonhallintaan ja arkistoalaan.

– Yksityisarkistojen rahoitusleikkauksilta vältyttiin tällä kertaa täpärästi, kun Veikkauksen edunsaajille kompensoitiinkin täysin pelituottojen vähenemä. Tulevaisuus on kuitenkin epävarma. Leikkaukset iskisivät melko varmasti henkilöstöön, sillä arkistojen on aika mahdotonta säästää tilakustannuksista.Valtionapua saavilla 11 yksityisellä arkistolla on hallussaan noin 63 hyllykilometriä aineistoja, Lipponen kertoo.

– Julkisella puolella arkistoalan osaajat eivät ole vielä joutuneet pelkäämään työpaikkojensa puolesta, mutta työnkuvat ovat laajentuneet. Sama ihminen saattaa tehdä sekä perustyötä että syvää asiantuntemusta, johtamista edellyttävää työtä, Lipponen kertoo.

– Kaikkiaan työn vaativuus on kasvanut valtavasti tiedonhallinnan alalla. Samalla kun työmäärä lisääntyy on kouluttauduttava ja hallittava niin digitalisaation tuomat muutokset kuin hyvät vuorovaikutustaidot.

Lipponen toivoo, että työnantaja ottaisi enemmän vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista.

– Nyt tunnutaan ajateltavan, että palautumien on yksinomaan työntekijän vastuulla. Ja jos et palaudu, teet sen väärin. Mikäli työtä on liikaa, palautumisen tehostaminen ei ole se ratkaisu, Lipponen pohtii.

***

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys 101 vuotta

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY kokoaa yhteen alan asiantuntijat sekä julkiselta että yksityissektorilta. Noin 560 jäsenen TAAY on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

TAAY on perustettu vuonna 1920. Yhdistys juhli 100-vuotista taivaltaan koronasyksynä 2020. > TAAY 100 vuotta -juhlajulkaisu

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattilaisia koulutetaan muun muassa erillisissä koulutusohjelmissa Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ssa, mutta alalla on runsaasti myös historia-aineista valmistuneita.

Alan ammattilaiset työllistyvät tyypillisesti julkishallintoon (valtio, kunta), mutta myös korkeakouluihin, yksityisiin keskusarkistoihin ja yrityksiin. Alan työllisyysaste on erittäin korkea.

Yhteyshenkilö
Sonja Lipponen, TAAY – Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys
puheenjohtaja
Puh: 045 149 9598
puheenjohtaja@taay.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 22.10.2021.