Akavan Erityisalat: Uusiin työllisyyspalveluihin siirtyville taattava lakiin kirjattu suoja

Työllisyyspalveluita järjestäviin vastuukuntiin ja kuntayhtymiin vuoden 2025 alusta siirtyvälle henkilöstölle tulee tarjota 3 vuoden siirtosuoja palvelussuhteen jatkumisesta. Suoja tulee kirjata lakiin, Akavan Erityisalat esittää.

21.10.2022

Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntiin ja kuntayhtymiin 1.1.2025. Liikkeenluovutuksella tapahtuvat siirrot turvaavat valtiolta ja kunnista siirtyvän henkilöstön aseman vain siirtymishetkellä.

– Henkilöstön turvallinen siirtyminen uusille työllisyydestä vastaaville työnantajille tulee varmistaa kirjaamalla suoja lakiin. Esitämme kolmen vuoden siirtymäsuojaa, sanoo työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Henkilöstölle tulee myös taata, ettei nykypalkka laske. Myös työkokemukseen perustuvat oikeudet ja vuosilomat tulee varmistaa lain tasolla.

Akavan Erityisalat muistuttaa koko valtavan työvoimapalvelu-uudistuksen olevan vaarassa, jos henkilöstö putoaa kelkasta.

– Vastuun siirtäminen kunnille ja pohjoismaisen työvoimapalvelumallin läpimeno edellyttää osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Vain näin uudistuksen tarkoitus, työvoimapalveluiden asiakkaiden – työnhakijoiden ja työn tarjoajien – paremmat palvelut voivat toteutua ja tätä kautta Suomen työllisyysaste nousta, Eskola sanoo.

– Liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilöstö tarvitsee turvallisuutta siirtymähetkeä pidemmälle ja jatkuvuutta palvelussuhteensa ehtoihin. Todella tärkeää on myös antaa aikaa riittävälle perehdytykselle.

– Mittavissa muutoksissa fiksu työnantaja tarjoaa turvaa ja pysyvyyttä. Jos oma työ ja palvelussuhteen ehdot ovat epävarmassa tilassa, johtaminen heikkoa, tekijöitä liian vähän ja uudistus koetaan byrokraattisena, puuttuvat työnteon edellytykset. TE-palvelut 2024 -uudistuksessa uhkaa käydä juuri näin. Siksi lakiesitykseen tulee lisätä kirjaukset siirtyvän henkilöstön suojasta.

Kysely paljasti turhautumisen

TE-palvelut 2024 -uudistusta valmistelevat kuntakokeilut osoittavat, että uudistus kärsii mittavasta henkilöstöpulasta, joka näkyy työttömien työllistymisen, kouluttautumisen ja ohjaamisen vaikeutumisena. Uudistuksen aliresursointi ahdistaa ja turhauttaa henkilöstöä. Moni harkitsee työpaikanvaihtoa ja suuri vaihtuvuus lisää ongelmia TE-toimistoissa.
Tämä ilmeni Akavan Erityisalojen ja sen jäsenjärjestön Specian tekemässä kyselyssä, joka suunnattiin toukokuussa 2022 sekä TE-toimistojen henkilöstölle että kuntakokeiluun osallistuvalle henkilöstölle. Henkilöstöltä kysyttiin työskentelystä pohjoismaisella työvoimapalvelumallilla sekä kunnan palvelukseen siirtymisestä.

Työntekijät kertoivat myös, että ict-järjestelmien toimimattomuus ja kirjaamiset vievät niin paljon aikaa, ettei asiakasta pystytä ohjaamaan työnhaussa.

– Viranomaisen antaman sisäisen ja ulkoisen ohjeistuksen tulee olla ajantasaista ja ymmärrettävää, jotta asiakkaiden oikeudet toteutuvat. Henkilöstö ei pysty luomaan lain edellyttämää hyvää hallintoa, jos ohjeita ei ole mahdollista viedä käytännön tasolle, Kari Eskola huomauttaa.

Lisätietoja

Kari Eskola, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat, p. 040 590 5693, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Maan hallitus antoi lakiesityksen TE-palveluiden siirtämisestä kuntiin 6.10.2022. Valiokunnissa kuullaan asiantuntijoita marraskuussa ja laki on tarkoitus käsitellä joulukuussa, jotta se saadaan hyväksytyksi huhtikuussa 2023 vielä tällä hallituskaudella. Akavan Erityisalojen jäsenistössä työskentelee eri ammateissa korkeakoulutettuja TE-palveluiden asiantuntijoita ja esihenkilöitä.

Akavan Erityisalojenkin jäseniä edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO esitti viime kesäkuussa TE-palvelut 2024 -esitystä koskevalla lausuntokierroksella hallituksen henkilöstön asemaan 3 vuoden suojaa, mutta työ- ja elinkeinoministeriö ei esittänyt tätä lakiin.

 

Yhteyshenkilöt

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582

Kari Eskola, Akavan Erityisalat
Työmarkkinalakimies
Valtiosektorin ja kirkon sektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta, yksityinen museoala sekä YTN:n järjestösektorin edunvalvonta
Puh: 040 590 5693

kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 21.10.2022 kello 7.00