Akavan Erityisalat: Yhdistelmätehtävät ovat kuntien kulttuurialan asiantuntija- ja esihenkilötehtävien ongelmana

Oripään kunta julkaisi rekrytointi-ilmoituksen, jossa haettiin alle 3 000 euron kuukausipalkalla kirjastonjohtajaa vastuunaan kirjasto,- museo- ja kulttuuritoimi, kunnan markkinointi, maahanmuuttotyö sekä hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävät. Rekrytointi kuvastaa yleistymässä olevaa yhdistelmätehtävien ongelmaa. Ammattijärjestöjen kyselyssä 42 % kirjasto,- museo,- ja kulttuurialan esihenkilöistä ja asiantuntijoista kertoi oman vastuualueensa kasvaneen uusilla tehtäväkokonaisuuksilla.

21.3.2024

Oripään kunta julkaisi rekrytointi-ilmoituksen, jossa haettiin alle 3 000 euron kuukausipalkalla kirjastonjohtajaa vastuunaan kirjasto,- museo- ja kulttuuritoimi, kunnan markkinointi, maahanmuuttotyö sekä hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävät. Rekrytointi kuvastaa yleistymässä olevaa yhdistelmätehtävien ongelmaa. Ammattijärjestöjen kyselyssä 42 %  kirjasto,- museo,- ja kulttuurialan esihenkilöistä ja asiantuntijoista kertoi oman vastuualueensa kasvaneen uusilla tehtäväkokonaisuuksilla.

Kuntien kulttuurialojen yhdistelmätehtävät saivat aikaan vilkkaan keskustelun, kun yli 30 alan asiantuntijaa kerääntyi pohtimaan kuntien kulttuurityön tulevaisuutta. Samaan aikaan Oripään kunta julkaisi rekrytointi-ilmoituksen, jossa kunnan palvelukseen haettiin kirjastonjohtajaa vastuunaan kirjasto,- museo,- ja kulttuuritoimi, kunnan markkinointi, maahanmuuttotyö sekä hyvinvointilautakunnan esittelijän tehtävät.

Keskustelutilaisuuden taustalla oli kolmen akavalaisen ammattijärjestön jäsenilleen laatima kysely, jossa kysyttiin ns. yhdistelmätehtävien yleisyyttä kuntien kirjasto,- museo ja kulttuuritoimessa. Yhdistelmätehtävillä tarkoitetaan omaan vastuualueeseen lisättyjä muiden toimialojen tehtäväkokonaisuuksia. Esimerkiksi kirjastonjohtajan vastuulle on laitettu museontoimen tehtävät tai kulttuurijohtaja hoitaa samalla kunnan viestintää ja markkinointia. Kyselyn lähtökohtana oli puolestaan viime vuodesta lähtien toistuneet jäsenten yhteydenotot, joissa on pyydetty kiinnittämään huomiota alan poikkeuksellisiin rekrytointi-ilmoituksiin.

Ammattijärjestöjen kyselyn perusteella 42 % kyselyyn vastanneista kirjasto,- museo,- ja kulttuurialan esihenkilöistä ja asiantuntijoista kertoi oman vastuualueen kasvaneen uusilla tehtäväkokonaisuuksilla. Oman tehtäväkentän ulkopuolelta vastuulle on tullut eniten hallinnon, viestinnän ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuksia.

Samaan aikaan Akavan Erityisalojen tuorein työelämätutkimus näyttää näiden alojen nurjan puolen. 62 % kuntien kulttuurin,- hallinnon ja hyvinvoinnin asiantuntijoista kertoo että töitä on liian paljon joko jatkuvasti tai usein. Uupuminen ja työssäjaksaminen ovat näissä tehtävissä todellisia ongelmia.

Muun muassa YLE tarttui Oripaän yhdistelmävirkaan ja jutussa todettiin, ettei ongelma olisi yleinen. Akavalaisessa kentässä yhdistelmävirat ovat kuitenkin tuttu epäkohta. Ne  ovat nimenomaan kuntien asiantuntija- ja esihenkilötehtävien ilmiö. Ongelma on todellinen, kuten kyselymme tulokset sekä jälleen yksi yhdistelmätehtävän rekrytointi-ilmoitus  osoitti.

 

Yhteyshenkilöt:

Jussi Näri, Kuntien asiantuntijat – Kumula, toiminnanjohtaja, 0400 816 284, jussi.nari@kumula.fi

Katariina Mäkelä, Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL, toiminnanjohtaja, 040 774 7620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, toiminnanjohtaja, 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, neuvottelupäällikkö, FM. Kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta, sote- ja maakuntauudistuksen yhteyshenkilö, kulttuuripolitiikka, 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi