Akavan Erityisalojen opiskelijakysely: ”Zoom-luennot ja itsenäinen puurtaminen opiskelijaelämän ainoa sisältö”

Korona on koetellut pahoin opiskelijoiden henkistä jaksamista. Moni on paahtanut opintoja eteenpäin pieneen asuntoon lukittautuneena ja tilanteen pitkittyessä voimat ovat hiipuneet. Yli puolet kokee koronakriisin syöneen pohjaa tulevaisuudelta, kertoo Akavan Erityisalojen opiskelijakysely. Liitto edustaa mm. humanistisia ja kasvatusaloja, taide- ja kulttuurialaa sekä hallinnon aloja.

12.5.2021

Suurin osa humanistisen ja kasvatusalan opiskelijoista kokee suoriutuneensa opinnoistaan hyvin korona-ajasta huolimatta. Jopa 77 % on kuitenkin huolissaan omasta jaksamisestaan. 63 % kokee, että koronakriisi on syönyt pohjaa tulevaisuudelta, ilmenee Akavan Erityisalojen opiskelijakyselystä.

– Tilanteita paljastui monenlaisia. Korona-aikaan opiskelunsa aloittaneet eivät ole päässeet osaksi opiskelijayhteisöä tai moni kuormittuu siitä, että koko elämänpiiri on supistunut omaan pieneen asuntoon. Opiskelijat kertovat kyselyssämme riipaisevasti kaipaavansa kirjastoja, erilaisia julkisia työtiloja, opiskelijaruokailua ja -liikuntaa, kertoo tiedontuotannon asiantuntija Hanna Koskenheimo Akavan Erityisaloista.

Sosioekonominen asema näkyy opiskelijoiden koronakokemuksissa eriarvoisuutena. Opiskelijoitten korona-ajan kokemuksiin ovat vaikuttaneet vahvasti mm. oma psyykkinen ja fyysinen terveydentila, sosiaalinen verkosto, asunnon koko ja toimeentulo.

– Osa opiskelijoista löysi korona-ajasta hyvääkin. Opinnot ovat edenneet hyvin, koska elämässä ei ole ollut muutakaan sisältöä. Joillekin etäaika on tuonut helpotusta eri velvollisuuksien yhteensovittamiseen, kuten opiskelun, työnteon tai perhe-elämän yhdistämiseen. Toisaalta osa tuntee huonoa omatuntoa siitä, että itsellä menee hyvin ja on huolissaan kavereidensa voinnista, Koskenheimo kertoo.

Noin 1/3 opiskelijoista arvioi opintojensa viivästyvän pandemian vuoksi. Valmistumisensa viivästymistä ennakoi tällä hetkellä useampi vastaaja kuin pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Käytännössä opinnot ovat vaikeutuneet esimerkiksi sen vuoksi, että kirjastot ovat olleet kiinni. Monilla myös gradun aineistonkeruuseen liittyvät suunnitelmat ovat menneet uusiksi.

– Myös huoli omasta toimeentulosta on suuri, konkreettinen ja kuormittava. Puolet opiskeijoista kertoo toimeentulonsa vaikeutuneen. Esimerkiksi kotona ruokailuun on mennyt helposti enemmän rahaa kuin tuettuun opiskelijalounaaseen, Koskenheimo kertoo.

Pandemia heikensi arvioita opetuksesta. Kun ennen pandemia-aikaa 81 % opiskelijoista oli tyytyväisiä oman koulutusohjelmansa antamaan opetukseen, on pandemian ajan opetukseen tyytyväisiä vain 56 %.

– Korona-aikana on ollut tarvetta mielenterveyteen liittyville palveluille. Tarpeeseen ei ole ehkä kyetty vastaamaan riittävästi. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n palveluihin on tyytyväisiä puolet vastaajista, mutta YTHS:n mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviin palveluihin vain 29 %, Koskenheimo sanoo.

Huoli työllistymisestä painaa monia

Arviot kesätöiden saatavuudesta ovat Akavan Erityisalojen opiskelijakyselyn mukaan paremmat keväällä 2021 kuin pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Tilanne vaihtelee tosin aloittain.

– Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenet opiskelevat moninaisia aloja, joiden työllisyysnäkymät ovat erilaisia. On niitä, joiden opiskelema ala on kokenut kovia pandemian myötä ja niitä, joita työllistyminen valmistumisen jälkeen ei huoleta.

Vastaajista 3/4 kokee, että työelämäyhteyksien luominen on hankaloitunut koronapandemian vuoksi. Avovastauksista käy ilmi, että moni kokee kilpailun työ- ja harjoittelupaikoista olevan kovaa. Opiskelijoilla on myös huoli siitä, millaisen loven pandemia-aika jättää omaan ansioluetteloon. Opiskelijoiden välisen kanssakäymisen vähentymisen vuoksi kaikenlainen verkostoituminen ja epävirallinen työelämään liittyvä keskustelu sekä tiedonsaanti on hankaloitunut.

– Niille, jotka ovat päässeet työharjoitteluun, on voinut kokonaan etänä tehty jakso tuoda hyvin epärealistisen kuvan siitä, mitä alalla työskentely oikeasti on. Osalla on myös huoli siitä, ettei oman kliinisen osaamisen taso ole riittävä, koska pandemia-aikana tehdyt harjoittelut eivät ole kasvattaneet riittävästi osaamista tai ammatillista itseluottamusta.

***
Akavan Erityisalat teki opiskelijakyselyn maalis-huhtikuun vaihteessa 2021. Kyselyyn vastasi 372 opiskelijaa. 71 % vastaajista opiskeli yliopistossa ja 29 % ammattikorkeakoulussa. Vastanneista 98 % suoritti joko ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa.

Akavan Erityisalat: Opiskelijoiden tulevaisuudenuskoa lujitettava – neljä teesiämme
Kuormittava koronakevät – Akavan Erityisalojen opiskelijakyselyn tuloksia

Lisätietoja:
tiedontuotannon asiantuntija Hanna Koskenheimo, p. 0201 235 368
järjestöpäällikkö Paula Antell, p. 0201 235 338