Akavan sairaanhoitajat ja Taja: Oikeus hyvään hoitoon, saattohoitoon

Akavan sairaanhoitajat ja Taja korostaa potilaan oikeutta laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Siihen kuuluu potilaan oikeus elämän hyvään loppuvaiheen hoitoon, saattohoitoon.

25.9.2020

Uutinen Terhokodin tilanteesta puhututtaa. Tilanne on vaikea varsinkin Terhokodin potilaille ja työntekijöille. Mutta – kyse ei ole vain Terhokodista. Kyse on siitä arvokkaasta osaamisesta, tietotaidosta ja työstä, jota Terhokodissa ja muissa Suomen saattohoitokodeissa jo tehdään. Kyse on suomalaisesta saattohoidosta.

Hyvä saattohoito on laaja kokonaisuus: Laadukas saattohoito tukee ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä. Potilas kohdataan yksilönä inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Kuolevan läheisiä kohdellaan ammattitaidolla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisella ja luottamuksellisella yhteistyösuhteella niin kuolevan, hänen omaistensa kuin hoitavien työtekijöiden välillä on suuri merkitys.

Saattohoitoyksiköiden on varmistettava henkilökunnan osaaminen, ammattitaito ja jaksaminen. Henkilökunnalta edellytetään ammatillista herkkyyttä ja empatiakykyä kaiken kuormituksen keskellä. Kiire tai kiireinen ilmapiiri eivät kuulu hyvään saattohoitoon. Kiireetöntä saattohoitoa pystytään tarjoamaan jo niissä yksiköissä ja organisaatioissa, jotka ovat keskittyneet saattohoidon toteuttamiseen sen kaikissa muodoissa.

Ympäristön on oltava sekä fyysisesti että emotionaalisesti turvallinen. Sen on tarjottava mm. rauhaa, levollisuutta ja mahdollisuutta omaisten läsnäoloon sekä vuorovaikutukseen.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja katsoo, että Suomi tarvitsee saattohoidon erikoistason yksikön, joka opettaa ja jakaa tietoa hyvästä saattohoidosta ympäri Suomen. Näin toteutuisi monen kuolevan potilaan toive: Mahdollisuus kuolla lähellä omaisiaan ja kotiaan. Myös lapsilla on oikeus saattohoitoon, rauhalliseen kuolemaan.

Lisätietoja:
Akavan sairaanhoitajat ja Tajan puheenjohtaja Satu Pulkkinen, puh. 050 309 1349 tai toiminnanjohtaja Kukka Junno, puh. 040 507 3648

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 24.9.2020.