Akavan sairaanhoitajat ja Taja: On ollut suuri virhe ajaa alas hoitotyön johtamista

Kahta kolmesta suomalaista huolettaa, ettei terveydenhoitohenkilöstön määrä riitä tulevaisuudessa, kertoo tuore Terveysbarometri. Sen toteutti YouGov Finland Ifin toimeksiannosta.

23.10.2020

On ryhdyttävä pikaisiin toimiin, jotta terveydenhoidon pito- ja vetovoimaa saadaan elvytettyä. Hoitotyön johtamisen asemaa on vahvistettava ensimmäisenä, jotta hoitoalalla on jatkossakin vetovoimaa ja jotta resurssit ovat riittävät.

Hoitotyö on vaativaa ja se on tärkeä osa kokonaisuutta sekä koko terveydenhuollon organisaation toimintaa. Hoitotyö edustaa terveydenhuollon suurinta ammattiryhmää, joka on erittäin osaavaa ja ammattitaitoista. On tärkeää, että terveydenhuollon organisaatioihin palautetaan hoitotyön ylin johto. Hoitotyön ylimmällä johtajalla on oltava paikka koko organisaation johdossa ja päätöksenteossa.

Hoitotyön johtaminen on oma erikoisalansa, joka edellyttää pätevyyttä ja aikaa. Hoitotyön johtamisrakenteen luominen, pätevyysvaatimuksista päättäminen ja organisoitumisesta huolehtiminen ei saa jäädä vain organisaatioiden omaan harkintaan, vaan sen tulee olla tarjolla työntekijöille yhdenvertaisesti läpi Suomen. Alaisten määrää on myös kohtuullistettava ja esimiesten jaksamisesta on pidettävä huolta.

Hyvä johtaminen ja esimiestyö on työntekijöiden työelämän perusoikeus. Siihen sisältyy mahdollisuus vaikuttaa oman ammattinsa asioihin myös organisaatiotasolla. Hoitotyö tarvitsee johtajansa ja hoitotyöntekijät esimiehensä.

Lisätietoa:
Satu Pulkkinen
puheenjohtaja
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
puh. 050 309 1349
satu.pulkkinen@taja.fi
www.taja.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 22.10.2020.