Akavan sairaanhoitajat ja Tajan terveiset budjettiriiheen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden panos koronan hoidossa sekä kriisistä selviytymisessä on korvattava muun Euroopan mallin mukaisesti. Vaihtoehtoisesti on mietittävä valmiiksi se argumentaatio, jolla Suomi vakavasti otettavana hyvinvointivaltiona kykenee perustelemaan muille Euroopan valtioille oman poikkeavan toimintansa ammattilaisten tukematta jättämisessä.

11.9.2020

Asetetusta henkilöstömitoituksesta on pidettävä kiinni ja varmistettava sen toteutuminen. Samalla on kannettava vastuu siitä, että nyt asetetusta mitoituksesta ei tule uutta maksimia. Mitoitus 0,7 on alku ja se korjaa monta ongelmaa, mutta se ei ole vieläkään riittävä kaikkiin vanhustenhoidon ja -hoivan yksiköihin.

On kiinnitettävä huomiota myös koronakriisin toissijaisiin vaikutuksiin, jotka tulevat eteemme vasta tulevaisuudessa. Meidän on peilattava sitä esimerkiksi henkilöstömitoitukseen. Hoitajat ja esimiehet jaksavat ehkä tämän kriisin ja mahdollisen toisen aallon yli. Se, mitä tapahtuu sen jälkeen, on pitkälti riippuvainen maan hallituksen nyt tekemistä linjauksista ja päätöksistä. Rahaa tarvitaan korjaaviin toimenpiteisiin sen lisäksi, että sitä tarvitaan myös työelämän ja -olojen parantamiseen. Työntekijöille on pystyttävä tarjoamaan jaksamista tukevia ja osaamista ylläpitäviä interventioita riittävien resurssien lisäksi.

Maamme hallituksen on kyettävä osoittamaan sote-alan arvostusta sanojen ja vertauskuvallisten ilmaisujen lisäksi konkreettisesti: Alaan on panostettava rahallisesti ja on uskallettava tehdä rohkeita päätöksiä.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja vaatii: Suomen hallitukselta on löydyttävä selkärankaa ja sen on tehtävä päätöksiä, joilla puheet konkretisoidaan käytännön toimiksi ja huolet käännetään ratkaisuiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuolto eivät elvy ilman taloudellista satsausta. On täysin turhaa käydä keskustelua siitä, mistä saadaan riittävästi osaavia ja työssään pysyviä ammattilaisia, jos ei olla valmiita kuulemaan ehdotettuja ratkaisuja ja toimimaan niiden mukaisesti.

Viisaus on kenttäväellä. Vielä ei ole liian myöhäistä. Kohta on.

Lisätietoja:
Satu Pulkkinen, puheenjohtaja Puh 050 309 1349, satu.pulkkinen@taja.fi
Kukka Junno, toiminnanjohtaja. Puh 040 507 3648, kukka.junno@taja.fi