AKI-liitot: työurat pidemmiksi joustoilla ja kannustimilla

AKI-liitot tahtoo säilyttää työeläkejärjestelmän etuusperusteisena. Tämä tarkoittaa, että eläkkeen taso määräytyy etukäteen ja että eläkemaksutasoa sopeutetaan jatkossakin kattamaan eläkkeiden taso. AKIn päivitetyssä yhteiskuntapoliittisessa linjapaperissa esitetään, ettei kertynyt eläke saa alittaa 50 %:a työuran aikaisesta keskimääräisestä tulotasosta.

3.5.2024

Linjausta perustellaan sillä, että eläkkeiden laskeminen kerrytettyjä maksuja vastaaviksi toisi epävarmuutta eläkeläisten toimeentuloon elämänvaiheessa, jossa lisätuloja ei ole mahdollista hankkia työnteolla.

AKI kannattaa julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämisen jatkamista ja peräänkuuluttaa asiaa koskevaa julkista keskustelua. Samalla yksityisen sektorin eläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä olisi tarpeen arvioida uudelleen, jotta kohtuullisia tuottoja voitaisiin saada esimerkiksi osakesijoituksilla.

Työuria pidennetään joustoilla ja kannustimilla

Eliniän pidetessä tulee vastaavasti myös työurien pidetä. AKI arvioi, että tämä saavutetaan lisäämällä joustavuutta eläkkeen ja osa-aikaisen työn välillä seuraavin toimenpitein:

  •  eroamisiän nosto 7 vuotta alinta eläkeikää ylemmäksi nykyisen 5 vuoden sijaan
  • työntekijälle oikeus siirtyä osa-aikatyöhön milloin se on työtehtävien puolesta mahdollista
  • eläkkeen kerryttäminen mahdollistetaan eläkkeen jo alettua
  • mahdollistetaan eläkekuukausien lykkääminen eläkkeen jo alettua, jolloin palkkatuloa ja eläkettä ei tarvitsisi verottaa samoina kuukausina

AKI-liitot ry:n liittokokouksen 25.4.2024 hyväksymä päivitetty yhteiskuntapoliittinen linjapaperi on luettavissa AKIn verkkosivuilla tästä linkistä (akiliitot.fi)

AKI-liitot ry on Akavaan kuuluva työmarkkinajärjestö, jonka jäsenliitot, Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto, edustavat 4 800 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

_ _

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 3.5.2024, 10.25