Ekonomistit: Suomen teollisuuden kilpailukyky säilynyt hyvänä

Suomen teollisuuden kilpailukyky on säilynyt hyvänä ja jopa parantunut. Tavanomaista suuremmat palkankorotukset eivät ole haitanneet yritysten kilpailukykyä tai kannattavuutta tänä vuonna.

12.10.2023

– Nykyinen suhdannetilanne näkyy teollisuustuotannon heikentymisenä, mutta taso on siitä huolimatta historiallisesti korkea. Teollisuuden kilpailukyky on säilynyt hyvänä ja jopa parantunut heikosta suhdanteesta huolimatta, sanoo ekonomisti Paavo Hurri Insinööriliiton ja Teollisuusliiton yhdessä järjestämässä aamiaistilaisuudessa.

– Tavanomaista suuremmat palkankorotukset eivät ole heikentäneet yritysten kannattavuutta tänä vuonna, sillä yritykset ovat onnistuneet siirtämään kohonneita kustannuksia omiin hintoihinsa.

Euroopan komissio ennustaa, että Suomen kustannuskilpailukyky paranee hieman vuosien 2023 ja 2024 aikana. Vahva kilpailukyky ja yritysten kannattavuus mahdollistavat ostovoiman parantamisen heikosta suhdannekehityksestä huolimatta.

Sitkeästi korkeana pysynyt inflaatio on kuitenkin romahduttanut palkansaajien ostovoiman palkankorotuksista huolimatta. Ostovoima alenee vielä loppuvuoden 2023. Ensi vuonna ostovoimakehityksen odotetaan kääntyvän positiiviseksi, mutta teollisuuden osalta tämäkään ei ole varmaa.

– Työvoimapula ja yritysten hyvä tulos ei juurikaan ole nostanut yrityskohtaisia palkkoja, Teollisuusliiton ekonomisti Timo Eklund toteaa.

– Ammattiliitot eivät Suomessa pyrkineet kirimään palkkaratkaisullaan umpeen koko viime vuoden hintojen nousua välttääkseen palkka-inflaatiokierteen syntymistä, mutta ei ole kilpailukyvyllä perusteltavissa, että palkansaajien ostovoima jäisi pysyvästi alemmalle tasolle. On pohdittava, millä aikavälillä menetetty ostovoima palautetaan.

Aamiaistilaisuudessa Insinööriliiton ja Teollisuusliiton ekonomistit Paavo Hurri ja Timo Eklund esittelivät talouden tilannekuvaa ja näkymiä uusimpien ennusteiden ja kansantaloudellisten tilastojen ja tutkimusten pohjalta.

 

Lisätietoja:

Paavo Hurri, paavo.hurri@ilry.fi, 050 470 0979 (Insinööriliitto, ekonomisti)

Timo Eklund, timo.eklund@teollisuusliitto.fi, 041 549 3132 (Teollisuusliitto, ekonomisti)

 

Alkuperäinen julkaisuaika 10.10.2023 09.00