Insinööriliitto IL: Matemaattisten taitojen rapautuminen on pysäytettävä

Insinööriliitto on huolissaan matemaattisen osaamisen tason laskusta. Liiton mielestä suunta on käännettävä esimerkiksi lisäämällä matematiikan tuntimäärää perusopetuksessa ja tekemällä matematiikasta pakollinen aine ylioppilaskirjoituksissa.

1.6.2022

– Matematiikan osaamisen tason lasku on jatkunut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta suunta kääntyy mahdollisimman ripeästi, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoi tänään liiton Helsingin Musiikkitalolla järjestämässä seminaarissa.

Salo muistutti, että matematiikalla ja luonnontieteillä on paljon sovelluskohteita eri tekniikan ja teknologian aloilla, yhteiskuntatieteissä ja taloustieteessä. Hänen mukaansa nuorten hyvällä matematiikan osaamisella on ollut iso merkitys Suomen viime vuosikymmenten menestyksessä.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että suomalainen hyvinvointi on pitkään nojannut tekniikan ja teknologian osaamiseen, joka puolestaan on edellyttänyt, että kansalaisten matematiikan osaaminen on hyvällä tasolla, Salo totesi.

Insinööriliiton järjestämässä Lasketaan taso korkeammalle -seminaarissa kävi ilmi, että heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden osaamisessa on perusopetuksen 9. luokalla useita vuosia vastaava ero.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että parhaat 9. luokan oppilaat hallitsevat jo ylioppilaskokeen lyhyen matematiikan oppimäärän tehtäviä, kun heikommilla oppilailla on vaikeuksia 6. luokan tai jopa 3. luokan tasoa vastaavissa tehtävissä. Peruslaskutaitoa tarvitsee meistä kuitenkin jokainen, Salo sanoi.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mukaan suomalainen tekniikan osaaminen nojaa laadukkaaseen koulutukseen ja hyviin työelämätaitoihin.

– Näihin kytkeytyvät niin tutkimus- ja tuotekehitys kuin lähes kaikki taloudellinen toimeliaisuus. Riittävät matemaattiset taidot ovat näille keskeinen edellytys, hän sanoi.

Oksan mukaan matemaattisen osaamisen parantamiselle löytyy keinoja, jos vain on tahtoa. Hän nosti esiin matematiikan tuntimäärän lisäämisen perusopetuksessa, matematiikan pakollisuuden ylioppilaskirjoituksissa ja matematiikkaan painottuvien päiväkotien avaamisen.

– Tarvitsemme yhteiskunnallisen ohjelman tai vähintään selkeän listan toimenpiteistä, joilla matemaattisen osaamisen tason lasku saadaan käännettyä nousuun, Oksa sanoi.

Yhteyshenkilö

puheenjohtaja Samu Salo 040 184 2290

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 1.6.2022 11:30:00