Insinööriliitto IL on huolissaan matematiikan osaajien määrästä

Insinööriliiton mielestä matematiikan ja luonnontiedeaineiden osaaminen täytyy nostaa tärkeydessä lukutaidon rinnalle. Luma-aineiden osaamisen myönteisiä kokemuksia tarvitaan jo alakoulusta alkaen.

29.10.2021

Tuoreen tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijat keskeyttävät opintonsa useammin kuin muut ammattikorkeakouluopiskelijat. Tilastojen mukaan aloittavista insinööriopiskelijoista vain hieman yli 60 prosenttia suorittaa tutkinnon. Selvityksen mukaan opiskelijoiden aiempi matematiikan ja luonnontieteiden aineiden osaaminen ja kokemukset niistä vaikuttavat selvästi tutkinnon läpäisyyn.

– Kokemus luma-aineiden osaamisesta vaikuttaa vielä enemmän kuin osaamisen konkreettinen taso, sillä toisen asteen koulutustausta, lukio tai ammattioppilaitos, ei näy vastauksissa, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Miihkali Härkönen.

Insinööriliitto on huolissaan riittävästä määrästä luonnontieteiden tai matematiikan osaajista Suomen työllisyystarpeisiin nähden. Insinööriliitto ei ole yksin huolissaan, vaan huolta jakavat muun muassa Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.

Järjestöt ovat yhdessä teettäneet Insinööriliiton ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa aiheesta tutkimuksen E2 Tutkimuksella. Tänään julkaistussa tutkimuksessa selvitetään, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen.

– Jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa, tarvitsemme maailman parasta tekniikan alan koulutusta. Siihen tarvitaan motivoituneet opiskelijat toimivan koulutuksen lisäksi, Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa painottaa.

– Selvityksessä ilmenevät keskeyttämisasteet kertovat siitä, että tavoitteesta ollaan kaukana. Tämä ei ole aivan vähäpätöinen kysymys.

Selvityksen perusteella lukion käyneillä insinööriopiskelijoilla on useammin motivaatio-ongelmia verrattuna ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluihin hakeutuneisiin.

Motivaatio vaikuttaa valmistumiseen. Jos opiskelija pääsee ensisijaisesti hakemaansa paikkaan, hän valmistuu huomattavasti useammin kuin toissijaiseen paikkaan päässyt. Kuitenkaan kaikkiin ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin ei ole riittävästi hakijoita, jotka ovat valinneet koulutuslinjansa ykkösvaihtoehtona.

– Motivaatio kärsii erityisesti, kun opinnot eivät vastaa odotuksia. Silloin lähes kaikki harkitsevat opintojensa keskeyttämistä, Härkönen huomauttaa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Miihkali Härkönen, 050 307 5587, miihkali.harkonen@ilry.fi
www.ilry.fi/lapaisytutkimus

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 27.10.2021.