Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Akava: Hallituksen esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta uhkaa sopimusvapautta

Julkisalan koulutettuja edustava neuvottelujärjestö JUKO ja keskusjärjestö Akava painottavat, että palkansaajien lakko-oikeuden rajoittaminen lailla uhkaa palkansaajien perusoikeuksia. Järjestöt kommentoivat eduskuntaan edennyttä potilasturvalakia.

14.9.2022

– Lakko-oikeuteen puuttumisen on oltava viimeinen keino. Osapuolten on aina ensin pyrittävä ratkaisemaan työriita kaikilla muilla tavoin, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren korostaa.

– Poliittinen vastuu ja virkavastuu edellyttävät, että valtiovalta turvaa kansalaisten hengen ja terveyden myös silloin, kun niihin kohdistuu työtaistelun vuoksi uhkaa.

– Kestävää ja kauaskantoista politiikkaa ja lainsäädäntöä ei voi kuitenkaan tehdä yksittäisten kärjistymisten pohjalta, eikä palkansaajien mahdollisuuksia yhdessä tapahtuvaan edunvalvontaan tule romuttaa ääri-ilmiöiden nojalla. Lakiesitystä viedään nyt eteenpäin sellaisella vauhdilla, että lopputulos voi olla uhka perustuslainmukaisuudelle.

Lakonalaista työtä tekevän oikeusturva puuttuu

Lausunnossaan JUKO edellyttää vahvempaa oikeusturvaa niille työntekijöille, jotka määrätään tekemään lakonalaista työtä silloinkin, kun he itse arvioivat, ettei heidän ammattitaitonsa riitä hoitamaan tehtävää.

Kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKOsta huomauttaa, että laista on suljettava selkeästi pois tilanteet, joissa työnantaja määrää tekemään lakonalaista työtä, johon henkilöllä ei ole osaamista.

– Jos osaamista ei ole, kieltäytymiseen on oltava todellinen mahdollisuus.

– Tilanne, jossa henkilö velvoitetaan työhön, johon hänellä ei ole tosiasiallista pätevyyttä tai riittävää ammattitaitoa, johtaa lakonalaista työtä tekevän kannalta kohtuuttomuuteen ja haastaa potilasturvallisuuden. Potilaanhan on voitava aina olettaa, että häntä hoidetaan asianmukaisella ammattitaidolla.

Myös Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto muistuttaa, että oikeuden lakkoon turvaavat perustuslaki ja Suomea sitovat Kansainvälisen työjärjestön ILOn määrittelemät palkansaajien perusoikeudet.

– Lakko-oikeutta on mahdollista rajoittaa vain äärimmäisissä tapauksissa, ja rajoittamisen on jäätävä viimeiseksi, erittäin tarkkarajaiseksi poikkeukseksi.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa JUKO tähdentää, että ”Rajoittamisen tulee olla poikkeuksellista ja tarkkarajaista ja sen tulee kohdistua vain välttämättömään hengen ja terveyden vaarantaviin tilanteisiin”.

Kommentit ja lisätiedot

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren, p. 040 568 2798

JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, p. 040 590 9049

Akavan johtava asiantuntija Miia Kannisto, p. 050 551 5292

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.