Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Neuvottelutulos varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusalasiirron yksityiskohdista syntyi 1. kesäkuuta

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirtämisestä kuntien yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) ovat neuvotelleet JUKO ja KT Kuntatyönantajat.

4.6.2021

JUKOn hallitus käsittelee neuvottelutuloksen maanantaina 7. kesäkuuta.

Sopimusalasiirrosta työmarkkinajärjestöt sopivat kevään 2020 virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa. Nyt saavutettu neuvottelutulos koskee siirron yksityiskohtia. Sopimussiirto vahvistaa varhaiskasvatuksen opettajien aseman merkittävänä osana opetusalaa.

Siirto tulee voimaan 1. syyskuuta. Jos järjestöt eivät sovi toisin, KVTES-sopimusta noudatetaan 31. joulukuuta 2022 saakka.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 2.6.2021.