Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Valtion lähes 4 800 työntekijän valtakunnalliset yt-neuvottelut päättyivät erimielisyyteen – ”Olisimme halunneet pitää neuvottelut käynnissä, kunnes jokainen työllisyysalue on tiedossa”

Valtiotyönantajan historiallisen suuret yhteistoimintaneuvottelut työvoima- ja yrityspalvelujen siirtämiseksi kuntiin päättyivät maanantaina erimielisinä.

26.10.2023

Kuusi viikkoa kestäneet lähes 4 300 työntekijän valtakunnalliset yt-neuvottelut koskivat TE-toimistojen ja ELY-keskusten sekä niihin liittyvien sisäisten palvelujen siirtymistä valtiolta kuntiin vuoden 2025 alusta. Samassa yhteydessä neuvoteltiin 500 henkilön työpaikanvaihdosta valtion sisällä.

Valtiolta kuntiin siirtyvistä pääosa työskentelee asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä. Yt-neuvotteluissa heitä edustavat muun muassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehet.

Pääluottamusmies Michaël Vanamon mukaan neuvotteluista puuttuivat riittävän tarkat tiedot, jotta sekä henkilöstöön että kansalaisten yhdenvertaisiin palveluihin vaikuttavaa muutosta olisi pystytty käsittelemään tasapuolisesti.

– Valtava määrä asioita on nyt käyty läpi lyhyessä ajassa, eikä riittävälle keskustelulle ole ollut aikaa.

– Ennen kaikkea olisimme halunneet pitää valtakunnalliset neuvottelut käynnissä, kunnes jokainen työllisyysalue on tiedossa. Näin kokonaiskuva olisi ollut kaikille selkeämpi siirryttäessä paikallisiin yt-neuvotteluihin.

Henkilöstö onkin huolissaan, että kunnat ryhtyvät valmisteluissaan linjaamaan nyt asioita, joita tulee käsitellä vasta virastokohtaisissa ja alueellisissa neuvotteluissa ja että eriaikaisesti alkavat paikalliset yt-neuvottelut asettavat henkilöstön eriarvoiseen asemaan.

Paikallisten neuvottelujen on määrä käynnistyä sitä mukaa, kun kuntien muodostamista työllisyysalueista alkaa tippua tietoa työ- ja elinkeinoministeriöön lokakuun lopussa. Kaikki työllisyysalueet ovat kuitenkin selvillä vasta helmikuun 2024 lopussa.

Toistaiseksi Suomessa on viisitoista alueellisista TE-toimistoa sekä ELY-keskusta. JUKO arvioi, että jos työllisyysalueita on tulossa huomattavasti tätä enemmän, henkilöstö hajautuu liiaksi eikä heitä ei ole riittävästi pitämään yllä lain velvoittamaa palvelutasoa.

Neuvottelujärjestö korostaa edelleen tarvetta riittävän suurille työllisyysalueille, jotta kunnat pystyvät tuottamaan kansalaisille yhdenvertaiset palvelut sekä turvaamalle henkilöstölle asianmukaisen siirtymän ja olosuhteet hoitaa työnsä hyvin.

Eduskunta hyväksyi lait TE-palvelujen siirrosta maaliskuussa. Valtio työllisti viime vuonna 80 000 palkansaajaa.

Valtava mylläys valtiolta kuntiin

Valtiolta kuntiin tai niiden muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyvät vuoden 2025 alusta:

  • Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) henkilöstö. Heihin kuuluvat myös työvoimapalvelujen kuntakokeiluissa jo työskentelevät tuhat tällä hetkellä valtion palveluksessa olevaa henkilöä.
  • Osa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) henkilöstöstä.
  • Osa kehittämis- ja hallintotyöstä vastaavan KEHA-keskuksen henkilöstöstä.
  • Valtion sisällä osa TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen henkilöstöstä vaihtaa virastoa.
  • Siirto aiheuttaa muutoksia myös Valtion talous- ja henkilöstöhallintokeskuksen (Palkeet), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori), Maahanmuuttoviraston ja aluehallintovirastojen (avit) tehtäviin ja henkilöstöön.

 

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

  • Pääluottamusmies Michaël Vanamo | työ- ja elinkeinoministeriö | 0295 041 095 | vanamo@te-toimisto.fi
  • Pääluottamusmies Anni Panula-Ontto-Suuronen | ELY / KEHA | 029 502 4158 | paunula-ontto-suuronen@ely.fi
  • Neuvottelupäällikkö Minna Salminen | JUKO | 050 445 5350 | salminen@juko.fi viestipalvelu X @salminen_minna @JUKOry

 

Tiedote julkaistu alun perin 24.10.2023 kello 14.44