Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren: ”Vuosi koronaa on vaatinut julkisaloilta järkyttävän paljon – Työpaikkakohtaisesta sopimisesta apuja henkisen ja fyysisen kuorman keventämiseen”

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO muistuttaa, että työpaikkakohtaisella sopimisella on mahdollista vaikuttaa julkisalojen palkansaajien jaksamiseen työssään.

11.3.2021

Kuntien eläkevakuuttajan Kevan 11.3. julkistaman kyselyn mukaan korona-aika on kuormittanut julkisalojen ammattiryhmiä monin tavoin.

– Vastaukset vahvistavat sen, minkä olemme jo tienneet eli, että etenkin sosiaali- ja terveysalalla tilanne on huolestuttava. Nyt myös valtiolla ministeriöissä ja poliisissa työskentelevien viesti on mielestämme vakava, kun moni kertoo koronakuorman heikentäneen työhyvinvointia, sanoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

– Vuosi koronaa on vaatinut julkisaloilta järkyttävän paljon. Ratkaisuja olosuhteiden keventämiseen on kuitenkin jokaisella työpaikalla. Parhaat ratkaisut löytyvät henkilöstön kanssa sopimalla. Koronasta johtuvan ylimääräisen työn ja vastuun korvaaminen ja kuormituksen hallinta joustavilla työaikajärjestelyillä ovat osoittautuneet toimiviksi keinoiksi edistää työhyvinvointia.

Enemmän kuin muilla aloilla korona on Kevan mukaan lisännyt sairauspoissaoloja kunta-alan varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveysalalla.

Löfgren painottaa, että ammattiryhmät kohtaavat koronan eri tavoin.

– Koronan myötä muun muassa valtiolla on tehty huima digiloikka, kun kyselyn mukaan virastojen työntekijöistä 72 prosenttia on siirtynyt ainakin osittain etätöihin.

– Samaan aikaan valtiolla, kunnissa ja kirkossa on lukuisia ammattiryhmiä, jotka eivät voi tehdä työtään etänä. Lähityössä moni kokee henkisen työkykynsä ja mahdollisuuden vaikuttaa työhön vähentyneen.

JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa, Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. Osallistuimme Kevan Julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen suunnitteluun ja tulosten analysointiin.

Lisätiedot:
Maria Löfgren | Toiminnanjohtaja | JUKO ry
040 568 2798 | Twitter @marialofg @JUKOry