”Julkisen ja yksityisen työn vastakkainasettelulla ei pelasteta Suomea”, sanoo 200 000 akavalaisen palkansaajan neuvottelujärjestön JUKOn puheenjohtaja Katarina Murto

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto painottaa, että keskustelusta uupuu osin ymmärrys julkisaloista yhteiskuntamme kantavana voimana.

26.5.2023

– Kaikista haasteista huolimatta julkisaloilla tehty työ mahdollistaa joka päivä yhteiskunnan toiminnan. Nykytilanteessa julkisen ja yksityisen työn asettaminen vastakkain ei pelasta Suomea, vaan nyt haettava rakentavia kompromisseja ja yhteistyötä. Julkista sektoria mitataan kuitenkin usein vain kustannusten kautta, ei sen kautta, mitä se todella saa aikaan.

Julkisaloilla eläköityminen on kiivaimmillaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuntien ja vuoden alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden henkilöstöstä vanhuuseläkkeelle on lähdössä arviolta yhteensä noin 23 prosenttia. Valtiolla vastaava luku on noin 27 prosenttia ja evankelis-luterilaisessa kirkossa kolmisenkymmentä prosenttia.

– Positiivista mielikuvaa työstä julkisaloilla ja erityisesti alojen veto- ja pitovoimaa on vahvistettava, muutoin Suomi joutuu kärsimään vielä nykyistä pahemmasta osaajapulasta ja järjestelmän haavoittuvuudesta, Murto huomauttaa.

JUKOn perjantaisesta liittokokouksesta Helsingistä terveiset tulevalle hallitukselle lähtivät myös koskien työmarkkinaneuvotteluja ja sovittelujärjestelmän uudistamista.

– Toimiva sovittelujärjestelmä on keskeinen osa työmarkkina- ja sopimustoimintaa. Sovittelun tarkoituksena on edistää neuvottelusuhteita, työrauhaa ja nopeaa työriitojen ratkaisemista. Nykyjärjestelmä on tullut tiensä päähän, uudistusta tarvitaan, tähdentää JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Neuvottelujärjestöt JUKO ja YTN ovat esittäneet Akavan kanssa sovittelujärjestelmän uudistamista ja muun muassa puolueettoman talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentayksikön perustamista sovittelijan toimiston yhteyteen.

Kampanjointia julkisen työn puolesta

JUKO ja sen jäsenliitot osallistuvat kunta- ja hyvinvointialan Tärkeissä töissä -kampanjaan palkansaajien muiden pääsopijajärjestöjen Julkisen alan unionin JAUn, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestön Soten sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Sosiaalisesta mediasta kampanja löytyy tunnisteella #tärkeinsijoitus.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla akavalaisia edustavat neuvottelujärjestö JUKOn liitot: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Akavan Yleinen Ryhmä, AKI-liitot ry, Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL, DIFF Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, Juristiliitto, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Ekonomit, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Tradenomiliitto TRAL, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.

 

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ) | 050 568 9188 | katarina.murto@oaj.fi | Twitter @KatarinaMurto

JUKO edustaa julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä. Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea.