KTK Tekniikan Asiantuntijat: Teknisen sektorin henkilöstöpula ajaa kriittiset toiminnot kaaokseen

Kuntaliitto teetti selvityksen Teknisen toimen asiantuntijoiden osaajapulasta kunnissa. Loppuraportti julkaistiin 28.3.2023.

11.4.2023

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:lle selvitys ei ollut yllätyksellinen, osaajapula on pahentunut koko 2000-luvun. Tätä olemme tuoneet esille useassa yhteydessä. Samaan lopputulemaan on päädytty myös parin vuoden takaisessa Kevan selvityksessä, jossa todettiin teknisen toimen henkilöstöpulan olevan huutava. Varoituksista huolimatta henkilöstöpulaan ei ole aiemmin tartuttu vakavasti.

– Nyt julkaistun Kuntaliiton selvityksen mukaan henkilöstöpula on kasvanut räjähdysmäisesti ja on suhteellisesti suurempi, kuin sote ja varhaiskasvatuksen alalla. Monessa kunnassa tilanne uhkaa kriisiytyä, KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Sari Estilä

Teknisen toimen työvoimapula pahenee ja jo nyt noin joka viides paikka on täyttämättä

Lisääntyvään työvoimapulaan vaikuttavat monet tekijät: asiantuntijoiden eläköityminen (noin neljäkymmentä prosenttia on eläköitymässä lähivuosina), alhainen palkkataso, viranomaistehtävien vastuullisuus, vaadittava työkokemus ja alueen heikot vetovoimatekijät. Lisäksi yksityinen sektori houkuttelee korkeammalla palkkatasolla ja imuroi hyvät osaajat. Osaajatarve tulee kunnissa kasvamaan myös vihreän siirtymän ja uuden rakennuslain myötä.

– Työvoimapulalla on jo nyt ollut vakavia seurauksia. Kaavoitus- ja rakennuslupaprosessit ovat hidastuneet, hankkeita on lykkääntynyt tai niistä on kokonaan luovuttu. Henkilöstöpulalla on välillisesti myös aluetaloudellisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia, Estilä huomauttaa.

Rekrytoinneissa työvoiman saatavuus on keskeinen haaste. Hakijamäärät avoimiin tehtäviin ovat laskussa. Moniin paikkoihin ei ole ollut yhtään hakijaa.

Työvoimapula vaikuttaa olemassa olevaan henkilöstöön sekä koko työyhteisöön. Vähäiset resurssit ovat johtaneet nykyisen henkilöstön kuormittumiseen, uupumiseen ja sairaspoissaolojen lisääntymiseen. Tämä on yksi niistä syistä, jonka takia hyviä työntekijöitä menetetään yksityiselle sektorille.

Teknisen alan henkilöstöpulaan on puututtava ripeästi

Työntekijäresurssit on saatava kuntoon, ennen kuin tekniselle toimialalle lisätään työtehtäviä tai vaatimuksia. Työntekijöiden pätevyysvaatimuksia tulee tarkkaan harkita painottaen enemmän osaamista ja työtehtävien sisältöjä. Jokaisella kunnalla on myös useita keinoja parantaa teknisen työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä, jos siihen halutaan panostaa.

– Näitä työvoiman saatavuuteen ja pitoon vaikuttavia tekijöitä ovat esim. työolosuhteet- ja joustot, palkkaus, henkilöstöedut ja asuinympäristön palvelut. Tärkeätä on myös, että kunnissa kannustetaan ja tuetaan jokaisen ammatillista kehittämistä sekä lisäkoulutusta, Estilä muistuttaa.

Perusturvallisuus on jokaisen oikeus. Teknisen sektorin henkilöstöpula ajaa kriittiset toiminnot nopeasti kaaokseen ja vaarantaa kuntalaisten terveyden ja turvallisuuden.

KTK Tekniikan Asiantuntijat ry vaatii, että tulevan hallituksen on löydettävä ratkaisuja julkisen sektorin tekniikan alan henkilöstöpulaan.

 

Lisätietoja:
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n puheenjohtaja Sari Estilä, puh. 045 3106797, sari.estila@ktk-ry.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 05.04.2023, 13.07