Maija Pirttijärvi Suomen Farmasialiiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Suomen Farmasialiiton edustajisto on valinnut liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Maija Pirttijärven. Valinta suoritettiin edustajiston syyskokouksessa 25.11.2021. Pirttijärvi on koulutukseltaan farmaseutti, ja hänellä on lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja osastofarmasian erityispätevyydet.

25.11.2021

Tällä hetkellä Maija Pirttijärvi työskentelee yrittäjänä. Hänelle on lisäksi työkokemusta sekä apteekeista että perusterveydenhuollosta. Farmasialiiton toiminnassa Pirttijärvi on ollut mukana jo useamman vuoden, ja viimeisen vuoden ajan hän on kuulunut liiton hallitukseen. Kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtajana hän on toiminut nyt kaksi kautta. Pirttijärvi on toisen kauden kaupunginvaltuutettu Rovaniemellä. Vuonna 2019 hänet valittiin Vuoden Farmaseutiksi.

Pirttijärvi näkee, että farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli myös tulevilla hyvinvointialueilla osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Farmasian ammattilaisten rooli osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulee korostumaan tulevina vuosina. Lääkitysturvallisuus on jokaisen Farmasialiiton jäsenen, työskentelysektorista riippumatta, ydinosaamista. Tätä osaamista me haluamme käyttää ja olemme valmiita tuomaan osaamisemme myös tulevien hyvinvointialueiden hyödyksi, Maija Pirttijärvi painottaa.

Yksi puheenjohtajan tärkeimmistä tehtävistä on Pirttijärven mukaan jäsenten tasavertainen kuuleminen.

– Farmasialiitto on hyvin ammatillinen liitto. Neuvottelemme suoraan vain apteekkisektorin työehtosopimukset, mutta jäseniämme työskentelee monella muullakin toimialalla. Kaikkien jäsenten huomioiminen tasavertaisesti on ensiarvoisen tärkeää. Jäsenemme ansaitsevat tulla kuulluksi, ja heidän ajatuksensa tulee ottaa huomioon Farmasialiiton toimintaa kehitettäessä. Farmasialiiton puheenjohtajana olen ensisijaisesti jäseniä varten.

Puheenjohtajan kausi on kaksivuotinen. Maija Pirttijärvi aloittaa tehtävässään 1.1.2022.

Lisätietoa: Maija Pirttijärvi
040 5647 637
maija.pirttijarvi@farmasialiitto.fi

Suomen Farmasialiitto on akavalainen farmaseuttien, proviisorien ja alan opiskelijoiden ammattijärjestö, jolla on noin 8 000 jäsentä. www.farmasialiitto.fi