Martti Hellströmistä Vuoden 2022 koulutusvaikuttaja

Espoolainen kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos Martti Hellström on saanut Vuoden koulutusvaikuttaja 2022 -tunnustuksen. Tunnustuksen myönsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n hallitus. Hellströmiä kuvataan koulutuksen ja kasvatuksen moniottelijaksi, jonka sydän sykkii koulumaailmalle. Palkinto luovutettiin 27.1. opetusalan Educa-tapahtumassa Messukeskuksessa.

31.1.2023

Espoolainen kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos Martti Hellström on saanut Vuoden koulutusvaikuttaja 2022 -tunnustuksen. Tunnustuksen myönsi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n hallitus. Hellströmiä kuvataan koulutuksen ja kasvatuksen moniottelijaksi, jonka sydän sykkii koulumaailmalle. Palkinto luovutettiin 27.1. opetusalan Educa-tapahtumassa Messukeskuksessa.

Tunnustuspalkinnon perustelujen mukaan Martti Hellström kannusti jo luokanopettajana oppilaita löytämään vahvuutensa ja luovuutensa. Rehtorina ja pedagogisena johtajana hän rohkaisi opettajia kokeilemaan uusia innovatiivisia menetelmiä ja kehittämään osaamistaan täydennyskoulutuksella. Hellström oli työyhteisönsä innovatiivinen kehittäjä, joka opetustyönsä lisäksi on ansioitunut tutkimuksen tekijänä, opettajien ja rehtorien kouluttajana sekä oppi- ja tietokirjailijana.

Martti Hellström toimi 25 vuotta Auroran koulun rehtorina Espoossa. Rehtoriuran jälkeen hän on jatkanut vaikuttamistyötään opetuksen ja kasvatuksen puolesta. Hän on myös aktiivinen koulutuspoliitikko ja kuntavaikuttaja.

OAJ:n hallitus palkitsee vuosittain kasvatus- ja koulutusalalla ansioituneen henkilön tai yhteisön Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksella. Sen kriteereinä ovat muun muassa pitkäaikainen työskentely kasvatuksen ja koulutuksen parissa sekä rohkeus nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä.

Kunniamaininta Rauman Kampusrauha-hankkeelle

OAJ:n hallitus myönsi kunniamaininnan Raumalla opettajaksi opiskelevien Kampusrauha-hankkeelle ja sen toimijoille Perttu Vuoriolle ja Annika Lindille. Tunnustus tuli rohkeasta, sitkeästä ja myös vastapuolta kuuntelevasta vaikuttamistyöstä paikallisen opiskelijakulttuurin ja kampusyhteisön hyväksi. Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan päättäjiin niin, että kulttuurihistoriallisesti merkittävän Rauman kampuksen kasvatus- ja oppimisrauha voisi säilyä alueen muutossuunnitelmista huolimatta.

Lisätietoa tunnustusten perusteluista:
järjestöjohtaja Pasi Pesonen, OAJ, puh. 040 593 4378

Palkittujen yhteystiedot:
Vuoden koulutusvaikuttaja 2022, opetusneuvos, KT Martti Hellström, puh. 041 516 4169
Kunniamaininta, Annika Lind, puh. 040 753 5064 ja Perttu Vuorio, puh. 050 505 6744
Vuoden koulutusvaikuttaja -tunnustuksen saajat:
2021 Raahen kaupunki, lisäksi kunniamaininta Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkurille
2020 Suomalainen opettaja
2019 Professori Minna Huotilainen
2018 Professori Kirsti Karila
2017 Professori Jouni Välijärvi
2016 AMKE:n toimitusjohtaja Petri Lempinen, lisäksi kunniamaininta Syvelle ja Kimmo Tantulle
2015 Suomen Vanhempainliitto
2014 Lounais−Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen johtaja Esko Lukkarinen ja Itä−Suomen aluehallintoviraston sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola
2013 Kasvatustieteen professori Hannele Niemi
2012 CIMOn johtaja Pasi Sahlberg
2011 Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä
2010 Pohjois−Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen

 

Yhteyshenkilöt

Pasi Pesonen
Järjestöjohtaja
OAJ
Puh: +358 40 593 4378
pasi.pesonen@oaj.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.1.2023 09.02.