Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Digitalisaatio mullistaa myyjien ja markkinoijien työuria

Työmarkkinoiden murros on työntekijöille työurien murros. Digitalisaatio rikkoo perinteisiä bisneksiä ja liiketoimintamalleja, mikä näkyy myös myyjien ja markkinoijien työurissa. Digitalisaatio luo aivan uudenlaisia ammatteja ja työnteon tapoja samoin kuin vaateen jatkuvasta uuden oppimisesta työntekijöille. Myynti- ja markkinointialalla työelämän murros muuttaa ammattilaisten työtä yhä kiihtyvämmällä tahdilla.

30.8.2021

Työelämän rakenteiden on tuettava uuden oppimista

Oman osaamisen ylläpitäminen sekä työelämässä pärjääminen uusilla toimitavoilla ei tulisi olla vain yksilön vastuulla. Tukea osaamisen kehittämiseen ja työelämässä pärjäämiseen tarvitaan myös työelämän rakenteissa.

Myynti- ja markkinointityössä perinteinen asiakkaiden kohtaaminen kasvokkain on vähentynyt, eikä syynä ole pelkästään koronapandemia. Työhön vaikuttaa erityisesti teknologian käytön lisääntyminen. Tähän uskoi 97 prosenttia alan ammattilaisista Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n Myynti- ja markkinointi 2020 -barometrissä.

Kaupankäynti siirtyy koko ajan enemmän sähköisiin kanaviin, mikä mahdollistaa yrityksille pääsyn helposti myös kansainvälisille markkinoille. Tuoreesta Paltan Digitaloudesta kasvua -tutkimuksesta nousi esiin, että palveluyritykset ovat kasvattaneet investointejaan digitaalisiin palveluihin verrattuna viime vuoteen.

Tuottavuus ei kasva ilman investointeja koulutukseen

Yritysten muuttaessa toimintamallejaan myös työntekijöiltä vaaditaan uusien taitojen oppimista. Kansainvälistynyt kauppa tuo omat haasteensa kilpailussa pärjäämiseen. Työntekijät tarvitsevat tukea, jotta työllistyminen ei kaadu tarvittavan osaamisen puutteeseen. Pelkkä rutiinitehtävien automatisaatio ei ole oikotie onneen, vaikka se helpottaakin työarkea.

− Ammattiliittona tarjoamme lisäkoulutusta jäsenillemme, mutta osaamisen ylläpito ja pärjääminen uudessa toimintaympäristössä ei saisi jäädä yksinomaan työntekijöiden oman aktiivisuuden varaan. Elinikäinen oppiminen ja ajan tasalla oleva osaaminen ovat perusta myös työllistymiselle, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Työterveyslaitoksen Digitaalisaatiolla työn uudelleen ajatteluun -tutkimusraportissa todettiinkin pari vuotta sitten, että digitalisaatio ei ole vielä näkynyt koko kansantalouden tasolla vauhdittuvana tuottavuuskasvuna. TTL:n mukaan tarvittaisiin myös yhteiskunnalta merkittäviä investointeja työn kehittämiseen sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, jotta ihmisten välinen digitaalinen osaamiskuilu ei syvenisi.

Tulevaisuuden työntekijä luovii eri työnteon malleissa

Samaan aikaan, kun yhteiskunta digitalisoituu, myös työn tekemisen tavat muuttuvat. Työtä tehdään monilla eri malleilla, eikä perinteinen vakituinen ja kokoaikainen työpaikka ole enää itsestäänselvyys. Työsuhteita solmitaan koko ajan enemmän määrä- ja osa-aikaisina, myös yrittäminen tai kevytyrittäminen ovat yhä yleisempiä työnteon muotoja.

− Työurat ovat matalampia kuin aiemmin, liike tapahtuu vaakasuuntaan. Työsuhteissa surffataan, eikä enää niin sanotusti kiivetä vuorelle, kuvaa muutosta Marko Hovinmäki.

Digitalisaatio antaa data-analytiikan menetelmät käyttöön, minkä avulla saadaan parempaa tietoa ammatillisten siirtymien mahdollisuuksista sekä tarvittavasta osaamisen täydentämisestä. Aiemmin luotettiin enemmän esimerkiksi sukulaisten ja ystävien näkemyksiin ja mielipiteisiin. Ammattien liudentuminen, urien madaltuminen ja tulevaisuuden avoimuus tarkoittavat kuitenkin sitä, että tulevaisuuden suuntaa ei enää valita lopullisen päätepisteen perusteella.

Marko Hovinmäki valittiin uudelleen MMA:n puheenjohtajaksi

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA piti liittokokouksen lauantaina 28.8.2021. Vuodesta 2017 lähtien puheenjohtajana toiminut Marko Hovinmäki valittiin kokouksessa tehtävään uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle 2021–2025.

Marko Hovinmäki on kotoisin Vaasasta. MMA:n puheenjohtajan tehtävän lisäksi hän toimii myyntipäällikkönä Potwell Oy:ssä. Vapaa-ajallaan Hovinmäki pyöräilee mielellään Vaasan merimaisemissa.

Lisätietoa:
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi

Tuula Sirén
viestintä- ja markkinointijohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 050 376 1361
sähköposti: tuula.siren@mma.fi