Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA : Myynti- ja markkinointiala kiittää: työnantajille korvausvelvollisuus kilpailukieltosopimuksiin

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen kilpailukieltosopimuksia koskevasta lainsäädännön muutoksesta 10. marraskuuta 2021. Uudistetun lain mukaan työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle korvaus kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on tyytyväinen lakimuutokseen, sillä kilpailukielto on alan työsopimuksissa erittäin yleinen käytäntö.

12.11.2021

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus voidaan solmia työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä. Erityisesti myyntialalla kilpailukieltosopimukset ovat lähes aina vakiona, ja työntekijällä on harvoin sellainen neuvotteluasema, että hän pystyisi sopimaan kilpailukieltoehdon poistamisesta.

− Kun kilpailukieltosopimuksen tehnyt työntekijä on vaihtanut työpaikkaa, on hän joutunut itse arvioimaan riskin korvausvastuustaan sekä siitä, onko sopimukselle erityisen painava syy. Työnantajalle riskiä tai seurauksia ei ole ollut, vaikka kilpailukieltosopimukselle ei olisi lain mukaista erityisen painavaa syytä, selventää nykyisen lain problematiikkaa MMA:n työsuhdejuristi Taija Numminen.

Työntekijälle maksettava korvaus

Kilpailukiellolle on jatkossakin oltava erityisen painava syy. Nyt työsopimuslain kolmannen luvun viidenteen pykälään tehtiin lisäys, jonka mukaan työnantajalla on aina velvollisuus maksaa korvaus työntekijälle kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta. Muutos on merkittävä, sillä jatkossa työnantaja ei enää hyödy kilpailukieltosopimuksesta ilmaiseksi.

Työnantajan on maksettava rajoitusajalta 40 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta, jos kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika on kuusi kuukautta tai vähemmän. Puolta vuotta pidemmissä rajoituksissa korvauksen määrä on 60 prosenttia työntekijän tavanomaisesta palkasta.

Tervetullut muutos

− Tämä lakimuutos on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille erittäin tervetullut. Kilpailukieltosopimuksia on monesti tehty työntekijän kannalta kevein perustein. Aloillamme yleistynyt käytäntö on tarkoittanut työntekijöille merkittävää ansiotulojen vähenemistä ja rajoittanut työpaikan vaihtamista, huomauttaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

− Lakimuutos on askel oikeaan suuntaan. Korvauksen tason tulisi vastata täyttä palkkaa. Hyvä asia on, että työnantajat joutuvat nyt pohtimaan tarkemmin, millaisiin tehtäviin on oikeasti perusteltua asettaa kilpailunrajoitus. Lakimuutos tekee kilpailukieltosopimuksesta myös vähemmän kohtuuttoman työntekijälle, korostaa Numminen.

Lakimuutos koskee 1.1.2022 jälkeen tehtyjä kilpailukieltosopimuksia. Vuoden 2023 alusta laki ulottuu myös ennen lakimuutosta tehtyihin sopimuksiin.

Lisätietoja:
Marko Hovinmäki
puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi