Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA: Yritysten johtoryhmät aliarvioivat myynnin ja markkinoinnin strategisen roolin

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n uuden tutkimuksen mukaan yritysten johtoryhmien ymmärrys myynnin ja markkinoinnin merkityksestä yrityksen kilpailukykyyn on sitä heikompi, mitä isommasta yrityksestä on kyse. Erityisesti markkinointia ei pidetä yrityksissä vahvassa strategisessa roolissa eikä sillä ole myöskään usein edustusta johtoryhmässä.

12.12.2023

Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin tulosten mukaan valtaosassa yrityksistä (79 %) myynti on strategisessa roolissa ja lähes 70 prosentilla yrityksistä myynnillä on myös edustus johtoryhmässä. Markkinoinnin asema on selkeästi huonompi: 57 prosentilla yrityksistä markkinointi on strategisessa roolissa ja vain hieman yli puolella (53 %) yrityksistä on markkinointi edustettuna johtoryhmässä.

− Markkinoinnin strateginen merkitys jää johdolle pimentoon, jos se puuttuu johtoryhmäkeskusteluista. Markkinointiosaaminen tulisi valjastaa selkeästi vahvemmin strategiseen johtamiseen, painottaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös, kuinka hyvin heidän edustamansa yrityksen johto ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen kilpailukyvylle. Yllättäen kooltaan suurimmissa yrityksissä tämä ymmärrys oli vastaajien mukaan heikointa. Lisäksi myynti nähtiin kilpailukyvylle selkeästi markkinointia merkityksellisemmäksi kaiken kokoisissa yrityksissä.

Asiakastyytyväisyys palkitsemisen keskiöön

Brändityö on yksi markkinoinnin ydintehtävistä, ja se vahvistaa asiakasuskollisuutta pitkällä aikavälillä. Määrätietoisesti johdettu brändi auttaa yrityksiä erottautumaan kilpailijoista ja myös menestymään paremmin.

Pitkäjännitteisyys asiakastyössä on tuloksellisempaa kuin uusien asiakkaiden hankinta. Silti tästä ei palkita tai sitä ei mitata yrityksissä riittävästi. Asiakastyytyväisyys on MMA:n barometrin tulosten mukaan edelleen tulosmittareissa aliarvostettu.

− Pelkästä lyhyen aikavälin euromääräisestä tuloksesta tai toteutuneista kaupoista palkitseminen ei ole riittävää. Selkeä syy palkita on myös asiakastyytyväisyys, johon markkinoinnin pitkäjänteinen työ vaikuttaa oleellisesti, huomauttaa Hovinmäki.

Samansuuntainen viesti johdolle nousi esiin vuonna 2021 tehdyssä MMA:n barometrissa: työssä onnistumista tulisi mitata ensisijaisesti asiakastyytyväisyydellä.

Hyvin yhteen johdettu myynti ja markkinointi tuottaa tulosta

Yksi heikoiten yrityksissä toteutuva asia on myynnin ja markkinoinnin yhteispelin johtaminen, minkä parantamista toivoivat sekä myyjät että markkinoijat. Lisäksi yli puolet (52 %) vastaajista koki, että myynti ja markkinointi toimivat liian siilomaisesti yrityksissä.

− Tuloksellisen yhteistyön takaa siilojen häivyttäminen sekä aito, rehellinen ja arvostava puhe eri toimintojen kesken. Ammattilaistemme tekemisen taso on Suomessa kasvanut, mutta myynti- ja markkinointityön arvostamisen lisäämisessä ja arvostuksen osoittamisessa on vielä työsarkaa, Hovinmäki nostaa esiin.

Menestyksekäs liiketoiminta vaatii panostamista sekä myyntiin että markkinointiin. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyöhön synergiaa rakentavat yhteiset tavoitteet, mittarit ja niiden seuranta. Eri toiminnoille on tärkeää määritellä selkeät roolit, mutta jättää myös joustolle tilaa.

Lisätietoa
Marko Hovinmäki
Puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki(at)mma.fi

Myynti & Markkinointi 2023

Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin toteutti Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku. Kysely toteutettiin kesä−elokuussa 2023 sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 678 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista eri puolilta Suomea. Lisäksi tutkimuksen laadullisessa osassa haastateltiin 21 myynnin ja markkinoinnin vaikuttajaa. Barometrin tavoitteena oli syventää ymmärrystä myynti- ja markkinointityön nykytilasta, arvostuksesta ja strategisesta merkityksestä, johtamisesta ja työelämän murroksesta sekä teknologioiden kehityksestä ja tulevaisuuden trendeistä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on ammatillinen etujärjestö, jonka jäseniä yhdistää palo myyntiin ja markkinointiin. MMA:n päämääränä on jäsenten menestys ja hyvinvointi. MMA valvoo alojen ammattilaisten yhteiskunnallista etua, tarjoaa työelämäturvaa sekä kouluttaa. MMA on liikettä luova voima. Liike pitää Suomen hyvinvoivana.

mma.fi

 

Ohessa linkki raporttiin mma-barometri-2023-tulosraportti.pdf

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 12.12.2023 9.10