Nimityksiä Tradenomeissa

OTM Riikka Patoharju on nimitetty työsuhdejuristiksi ja hän aloitti työnsä Tradenomeissa 11.3.2021. Hänen vastuullaan on jäsenten työ- ja virkasuhdeasioihin liittyvä neuvonta ja kouluttaminen sekä työsuhderiitojen selvittäminen yhdessä muiden työsuhdejuristien kanssa. Tehtävä on perhevapaasijaisuus.

21.4.2021

Patoharju siirtyi Tradenomeihin Nordic Regional Airlines oy:stä HR-päällikön tehtävistä. Sitä ennen hän on työskennellyt pitkään työoikeuden ja sosiaaliturvan parissa muun muassa virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä lakimiehenä Tehy ry:ssä.

Riikan tavoittaa jatkossa puhelimitse numerosta 020 155 8811 ja sähköpostitse riikka.patoharju@tradenomi.fi.

Harri Westerlund on nimitetty erityisasiantuntijaksi vaikuttamisyksikköön ja hän aloitti työnsä Tradenomeissa 19.4.2021. Hänen vastuullaan on julkisen sektorin edunvalvonta ja luottamusmiestoiminnan kehittäminen. Tehtävään sisältyy myös jäsenistön neuvontaa ja kouluttamista, jäsentilaisuuksiin ja erilaisiin hankkeisiin sekä työryhmiin osallistumista.

Westerlund on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja hän siirtyi Tradenomeihin puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen hallintosektorin johtajan tehtävistä. Sitä ennen hän on toiminut mm. puolustusvoimien päätoimisena akavalaisena pääluottamusmiehenä ja Upseeriliitto ry:n puheenjohtajana. Westerlundilla on ollut useita luottamustehtäviä Akavassa ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa.

Harrin tavoittaa jatkossa puhelimitse numerosta 040 8395 909 ja sähköpostitse harri.westerlund@tradenomi.fi.

Olemme tulevaisuuteen katsova, maailman parhaan työelämän ja osaamisen puolesta vaikuttava yhteisö, jonka voima tulee tradenomien monipuolisesta osaamisesta. Olemme sitä, mitä jäsenemme erilaisissa uratilanteissa tarvitsevat: opintojen ja työelämän virkistäjä, mentori, manageri ja tarvittaessa puolustajakin.

Toimimme ja viestimme käytännönläheisesti, kunnianhimoisesti ja pilke silmäkulmassa. Niin kuin tradenomit yleensäkin. Muiden korkeakoulutettujen tavoin olemme järjestäytyneet Akavaan ja meitä on lähes 33 000 yhteisössämme. tradenomi.fi