Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Kehysriihessä pitää välttää 90-luvun laman virheet

Kehysriihestä haetaan ratkaisuja koronasta selviämiseen. OAJ korostaa, että 1990-luvun laman jälkeen tehtyjä virheitä ei saa toistaa.

7.4.2020

Maan hallituksen kehysriihessä huomio on siinä, miten kriisistä selvitään. OAJ:llä on päättäjille neljät terveiset.

1. Tukea kuntien taloudelle

Kuntien taloutta pitää OAJ:n mielestä tukea.

– Valtiolla on vastuu siitä, että jokaiselle suomalaiselle voidaan taata laadukkaat peruspalvelut. Kunnilla on ratkaiseva rooli palveluiden tarjoamisessa ja takaamisessa kansalaisille. Siksi kehysriihessä pitää merkittävästi vahvistaa kuntien taloutta. Kuntien talouden yleisellä vahvistamisella on yhteys myös mahdollisuuksiin saada kunta-alalle työmarkkinaratkaisu, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Hän muistuttaa, että kriisissä ja sen jälkeen tarvitaan osaajia pitämään peruspalvelut toiminnassa ja laadukkaina.

– Korona ei saa ajaa kuntien taloutta pisteeseen, jossa kuntapäättäjät alkavat lomauttavat opetusalan väkeä. Tästä on jo todella huolestuttavia merkkejä olemassa. Lomautukset eivät auta yhteiskuntaa nousemaan kriisistä vaan vaikeuttavat sitä.

2. Koulutuksen pelastamiseksi tarvitaan suunnitelma

Päättäjien pitää välttää 90-luvun laman virheet. OAJ vaatii hallitukselta konkreettisen suunnitelman tukipaketiksi, jolla ehkäistään koulupudokkuutta ja osaamisvajetta.

– Koulutuksen tasa-arvoa vahvistavia satsauksia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Koronan jälkeistä tukipakettia koulutukselle on alettava valmistella ja siihen varauduttava jo nyt kehysriihessä, Luukkainen sanoo.

Hallitusohjelman kirjaukset opettajamäärän lisäämisestä ammatillisessa koulutuksessa pitää OAJ:n mielestä toteuttaa suunnitellusti.

– Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää opettajia koronasta riippumatta – tai oikeastaan erityisesti koronan vuoksi, jotta olemassa olevaan ja tulevaan osaamisvajeeseen saadaan vastattua.

3. Yliopistoihin lisää aloituspaikkoja varhaiskasvatuksen opettajille

Suomi kärsii kroonisesta opettajapulasta varhaiskasvatuksessa. Siksi tarvitaan ohjelma, jolla laajennetaan yliopistojen varhaiskasvatuksen opettajien koulutusta ja lisätään aloituspaikkoja nykyisestä.

– Lapset tarvitsevat lain määrittämää laadukasta varhaiskasvatusta koronasta riippumatta. Lasten etua on tässä arvostettava, Luukkainen sanoo.

4. Oppivelvollisuuden laajentamista on siirrettävä vuodella

OAJ:n mielestä tässä tilanteessa on syytä siirtää oppivelvollisuuden laajentamista vuodella. Lisäksi maksuttomuus kannattaisi rajata vain oppivelvollisiin.

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 6.4.2020 17.20.