Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Koulutuspanokset perusteltuja, OAJ kiittelee suunnanmuutosta

Valtion ensi vuoden budjetti lupaa ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin käytetään 80 milj. euroa. Hallituskaudella on luvattu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan 235 milj. euroa. – OAJ vaati viimeksi tänä aamuna lisää opettajia ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn tulosten pohjalta. Lisäpanostus on välttämätön, mutta vasta...

20.9.2019

Valtion ensi vuoden budjetti lupaa ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia. Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin käytetään 80 milj. euroa. Hallituskaudella on luvattu lisärahoitusta ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan 235 milj. euroa.

– OAJ vaati viimeksi tänä aamuna lisää opettajia ammatillisen koulutuksen opettajakyselyn tulosten pohjalta. Lisäpanostus on välttämätön, mutta vasta ensimmäinen osa ammatillisen koulutuksen pelastuspakettia, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

OAJ pitää hallituksen budjettiriihen tulosta kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan kannalta myönteisenä. Lisäpanostuksia tulee kaikille koulutusasteille.

– Budjetin tuoma lisäpanostus koulutukseen ja osaamiseen, kaikkiaan 350 milj. euroa, on merkittävä. Hallitusohjelman koulutuslupauksia ollaan siis lähdetty lunastamaan, Luukkainen kiittää.

Luukkainen on tyytyväinen myös siihen, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta korotetaan hallitusohjelmassa luvatusti. Korkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan ja indeksikorotukset tehdään täysimääräisesti jo vuonna 2020. Yliopistojen perusrahoitusta lisätään 40 milj. euroa ja ammattikorkeakoulujen 20 milj. euroa.

Hallitus lupaa kehittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua, jotta oppimistulokset paranevat ja eriavoistuminen vähentyy. Kolmivuotisen peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 180 milj. euroa ja vastaavasti varhaiskasvatukseen osoitetaan 125 milj. euroa. Hallitusohjelmassa luvatut ohjelmat olivat 190 ja 205 miljoonan euron suuruisia.

– Olisimme toivoneet, että kolmivuotiset ohjelmat olisi julkistettu heti täysimääräisinä ja etupainotteisesti, jotta koulutuksen järjestäjät olisivat voineet varmistua ohjelmien pitkäjänteisyydestä. On kuitenkin hyvä, että perusopetuksen välttämättömään korjaamiseen ryhdytään ja varhaiskasvatukseen panostetaan tuntuvasti, kun subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan ja lapsiryhmäkokojen maksimia pienennetään.

Rinteen hallitus peruu edellisen hallituksen tekemiä virheitä, kun esimerkiksi kiky-lomarahaleikkaus palautetaan kunnille. – Hallituksella ei toki muuta vaihtoehtoa ollutkaan. Myönteistä on myös, että aktiivimallimallin leikkuri poistuu, Luukkainen sanoo.

Yhteyshenkilöt

Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
+358 500 652 872

olli.luukkainen@oaj.fi

Heljä Misukka
Koulutusjohtaja
+358 50 528 6682

helja.misukka@oaj.fi


tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 17.9.2019 20:46:23