Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Kuntavaaleissa läpi 628 opettajaa

Opettajia valittiin jälleen runsaasti kuntien ja kaupunkien valtuustoihin. Kuntavaaleissa valittiin 628 OAJ:n jäsentä, kun edellisissä kuntavaaleissa 2017 läpipäässeitä oli 708.

28.6.2021

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä on arvokasta, että koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaiset tuovat osaamisensa kuntien päätöksentekoon.

– Koulutus ja kasvatus ovat tärkein kuntapalvelu, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Koulutuksen laatu ratkaistaan paikallisin päätöksin. Kuntapäättäjät ratkaisevat esimerkiksi sen, miten suurissa opetusryhmissä opetusta annetaan, miten laajasti vieraita kieliä tarjotaan, millaista tukea oppimiseen annetaan ja mikä on kunnan kouluverkko. He voivat vaikuttaa myös henkilöstön hyvinvointiin ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

– Valistunut kuntapäättäjä ymmärtää koulutuksen merkityksen avarasti myös kunnan ja alueen houkuttelevuuden ja elinvoiman kannalta, Luukkainen muistuttaa.

Keskusta pysyi selvästi maamme valtuustojen suurimpana opettajapuolueena, vaikka keskustalaisten opettajavaltuutettujen määrä laski edellisistä kuntavaaleista reilulla kymmenyksellä. Valtuutettujen määrä putosi eniten vihreillä, lähes 40 prosenttia.

Kuntavaalit 2021 eivät tuoneet muutoksia puolueiden suuruusjärjestykseen opettaja-kuntapäättäjälistalla. Kolmen puolueen kärki, keskusta, kokoomus ja SDP erottui muista selvästi ja muodosti kaksi kolmasosaa kaikista valituista.

Uusien opettaja-kuntapäättäjien määrä laskettiin vertaamalla Tilastokeskuksen 22.6. julkaisemaa vaalidataa Opetusalan Ammattijärjestön ja siihen kuuluvan Finlands Svenska Lärarförbundetin jäsentietoihin.

Opetusalan Ammattijärjestö edustaa koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalaa ja sen jäsenmäärä on yli 116 500. OAJ toimii puolueisiin sitoutumattomasti ja pitää yllä yhteistyösuhteita kaikkiin eduskuntapuolueisiin.

Opettaja-kuntavaltuutetut puolueittain

Näin opettajia valittiin kuntavaaleissa 2021. Sulkeissa vertailu kuntavaalitulokseen 2017.
Keskusta 174 (196)
Kokoomus 145 (151)
SDP 105 (110)
Vihreät 66 (105)
KD 38 (45)
Vasemmistoliitto 37 (42)
RKP 29 (32)
Perussuomalaiset 15 (11)
Liike Nyt 3
Muu 16 (16)

Yhteyshenkilö:
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 23.6.2021.