Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Opettajarekisterin valmistelu aloitettava heti

OAJ kiittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö on lopultakin selvityttänyt opettajarekisterin tarvetta. OAJ vaatii maan hallitusta ryhtymään heti toimiin opettajarekisterin perustamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöt julkistivat tänään esityksensä opettajarekisteristä. He esittävät rekisterin perustamista eivätkä näe muita vaihtoehtoja järkevinä.

17.12.2021

Selvityshenkilöt esittävät opettajarekisterin perustamista opettajatarpeiden ennakointityön pohjaksi. Pula opettajista varhaiskasvatuksessa, erityisopetuksessa ja esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on vakava ja uhkaa jo Suomen kilpailukykyä.

– Nyt on tärkeää, että hallitus ryhtyy pikaisella aikataululla valmistelemaan tarvittavia lainsäädännöllisiä muutoksia ja rakentamaan pohjaa rekisterille. Esitys pitää saada ensi syksynä eduskunnalle, jotta rekisteri saadaan tällä hallituskaudella perustettua, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii.

Kuten selvitysryhmäkin toteaa, rekisteri tarvitaan myös koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi. Jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan turvata oikeus kelpoiseen opettajaan, tarvitaan tieto kelpoisten opettajien määrästä sekä viroista ja toimista, joista kelpoinen opettaja puuttuu.

– Vain tämän tiedon avulla pystytään luomaan painetta opettajankoulutuksesta vastaaville korkeakouluille koulutusmäärien korjaamiseksi. Yhteiskunnalle tulee kalliiksi, jos tämä tieto puuttuu. Nyt opettajatarpeita ennakoidaan aivan usvassa, mutu-tiedon varassa, Luukkainen sanoo.

Rekisteri säästää rahaa ja vaivaa pitkällä aikavälillä

Nykyisin eri tahot teetättävät opettajilla ja rehtoreilla mittavan määrän kyselyitä opettajatiedon keräämiseksi. Selvityksestä käy ilmi, että rekisteristä olisi suoraan saatavissa tietoja tutkimukseen, mikä vähentää kyselyiden tarvetta. OAJ:lle on tärkeää, että rekisterin ansiosta rehtorit ja opettajat voivat keskittyä työhönsä ilman jatkuvien kyselyiden tuomaa rasitusta. Myös selvitysryhmä toteaa uuden rekisterin vähentävän niin opettajien kuin hallinnonkin työmäärää.

Työnantajan pitää aluksi syöttää rekisteriin opettajiensa ja rehtoreidensa tiedot. Sen jälkeen tietoja tarvitsee syöttää vain, kun niissä tapahtuu muutoksia. Tämä on selvästi pienempi määrä työtä kuin kaikkien tietojen uudelleen antaminen erillisiin kyselyihin.

Rekisterin perustamiskustannuksiksi arvioidaan noin viiden vuoden ajalta noin kolme miljoonaa euroa. Jatkossa ylläpito maksaisi enintään 500 000 euroa vuodessa, mutta todennäköisesti muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen selvästi vähemmän.

– Kuluja arvioitaessa on otettava huomioon nykyisten tiedonkeruiden kulut, jotka rekisterin myötä säästyvät, ja siksi pitkällä aikajänteellä selvityksenkin mukaan rekisteri todellisuudessa tuo säästöjä, Luukkainen muistuttaa.

OAJ on erittäin iloinen, että ministeri Annika Saarikko asetti selvityshenkilöt. Järjestö toivoo, että ministeri Antti Kurvinen vie nyt työn loppuun ja saa tämän hallituskauden päätteeksi opettajarekisterin perustettua.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Nina Lahtinen
Koulutuspolitiikan päällikkö
OAJ
Puh: +358 20 748 9639
nina.lahtinen@oaj.fi