Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvitti: suomalaisten mielestä opettajat ansaitsevat satojen eurojen palkankorotukset

OAJ:n vaatimus opetusalan palkkatason korjaamisesta palkkaohjelman avulla saa tukea tuoreesta Taloustutkimuksen palkkakyselystä.

28.1.2022

Suomalaisten mielikuvia ja näkemyksiä luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien alkupalkoista selvitettiin Taloustutkimuksen kyselyssä joulukuussa 2021.

Vastaajien mukaan oikeudenmukainen aloittavan varhaiskasvatuksen opettajan palkka olisi 2 900 euroa kuukaudessa (vastausten mediaani). Tällä hetkellä aloittavan varhaiskasvatuksen opettajan kuukausipalkan alaraja on 2 420 euroa. Eroa lähtöpalkan ja vastaajien näkemyksen välillä on siis lähes 500 euroa.

Oikeudenmukainen aloittavan luokanopettajan palkka on vastaajien mukaan 3 000 euroa (vastausten mediaani). Tällä hetkellä luokanopettajan kuukausipalkan alaraja on kakkoskalleusluokassa 2 745 euroa, eli eroa vastaajien näkemykseen on 255 euroa kuukaudessa.

– Tulos osoittaa selkeästi, miten yleinen mielipide tukee OAJ:n vaatimuksia luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien palkkojen selkeästä korottamisesta. Koulutustason ja työn vaativuuden on näyttävä palkassa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Nykyinen opettajien palkkataso heikentää alan vetovoimaa

65 prosenttia kyselyyn vastanneista on myös sitä mieltä, että luokanopettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien nykyinen palkkataso vaikuttaa opetus- ja kasvatustyön vetovoiman heikentymiseen.

– Kevään sopimusneuvotteluissa on kysymys työehtojen ohella koko opetusalan houkuttelevuudesta ja alan tulevaisuudesta. Viime syksynä julkaistussa OAJ:n kyselyssä selvisi, että alanvaihtoa opettajista harkitsee yli puolet. Pulaa on ollut erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista, nyt työntekijäpulaa on jo monissa muissakin opettajaryhmissä. Palkkaus ja työolot on saatava vastaamaan työn vaativuutta ja koulutustasoa, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos vaatii.

Opettajien työtä ja koulutusta arvostetaan

Kyselyn tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan suomalaiset arvostavat opettajan työtä, koulutusta ja osaamista. 82 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä sitä, että opettajalta edellytetään korkeakoulututkintoa, pääsääntöisesti maisteritutkintoa, sekä opettajankoulutusta.

– On hienoa, että kansa luottaa opettajiin ja heidän ammattitaitoonsa. Opetustyön ja muiden vaativien julkisen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävien on oltava kilpailukykyisiä yksityisaloihin nähden. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden alkupalkat pitää nostaa vähintään 3 000 euroon. Tähän pitää päästä monien opettajaryhmien osalta jo tällä neuvottelukierroksella, kaikkien osalta palkkaohjelman avulla useamman sopimuskierroksen aikana, Luukkainen täsmentää.

OAJ:n tavoitteena palkkaohjelma

OAJ:n neuvottelutavoitteena oleva palkkaohjelma on pitkäkestoinen keino julkisella sektorilla työskentelevien opettajien palkkauksen parantamiseen. Palkkaohjelmaa tarvitaan, koska opetusalalla työskentelevien palkat eivät kehity samalla tavalla kuin yksityisellä puolella. Syy tähän on se, ettei julkisen sektorin ammateissa synny palkkaliukumaa.

Lue lisää palkkaohjelmasta täältä.

Suomalaisten mielikuvia opettajien palkoista 30.12.2021/Taloustutkimus. Taloustutkimus selvitti suomalaisten mielikuvia opettajien palkoista OAJ:n toimeksiannosta. Tiedot kerättiin internet-paneelissa 17.–21.12.2021. Kysely kohdistettiin 25–60-vuotiaisiin, ja vastaajia oli 1 008. Vastaukset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestöä edustavaksi.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Petri Lindroos
Neuvottelujohtaja
OAJ
Puh: +358 40 821 3711
petri.lindroos@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 27.1.2022.