Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tavoittelee sopimusneuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa

OAJ tavoittelee tulevissa sopimusneuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa, joka mahdollistaisi parannukset opettajien palkkoihin ja muihin työehtoihin.

10.12.2021

OAJ:n hallitus päätti opettajajärjestön neuvottelutavoitteista kokouksessaan 8.–9. joulukuuta. –Neuvottelutavoitteiden asettelussa on kuunneltu kattavasti jäsenten ääntä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen tähdentää.

– Tavoitteemme on saada palkkaohjelma opettajien ansiokehityksen korjaamiseksi. Lisäksi vaadimme vähintään tulevan sopimuskauden yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Opettajien työn vaativuus ja koulutustaso täytyy näkyä myös palkoissa ja muissa palvelussuhteen ehdoissa, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.

Opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkauksellisen aseman parantaminen edellyttää palkkaohjelmaa. Opetusalan tehtävissä palkkataso jää Lindroosin mukaan alemmaksi kuin vastaavan tasoisen koulutuksen tehtävissä yksityissektorilla. OAJ:n tavoite tulevissa neuvotteluissa on saada palkkaohjelma, jolla opetus-, kasvatus- ja tutkimushenkilöstön palkat ovat kilpailukykyisiä yksityisen sektorin yleisen palkkatason kanssa.

Palkkaohjelma on Luukkaisen mukaan myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn keskeinen tavoite kuntasektorilla.

– OAJ:n jäsenkunta on korkeasti koulutettua, ja se tekee vaativaa ja merkittävää työtä. Suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että pystymme tarjoamaan laadukasta ja korkeatasoista koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Yksi edellytys sille on, että palkkaus ja työn vaativuus kohtaavat. Vain näin alalle saadaan jatkossakin parhaat tekijät ja nuoria opettajia, Lindroos korostaa.

Myös opettajien työn kokonaismäärä on Lindroosin mukaan saatava rajattua, työssä jaksamiseen ja palautumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jatkuva työmäärän kasvu on katkaistava. – Tähän haemme ratkaisua määrättävissä olevaa työaikaa koskevien työaikamääräysten täsmentämisellä ja kehittämisellä.

Tulevissa sopimusneuvotteluissa tavoitellaan parannuksia esimerkiksi määräaikaisten opettajien asemaan sekä mentoroinnin edistämiseen. Muista tavoitteista ei kerrota tarkempia yksityiskohtia neuvottelutaktisista syistä.

OAJ:n jäsenistöä koskevat kunta-alan, Avaintyönantajien ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.2022. Yksityisen opetusalan (Sivista) sopimukset päättyvät 31.3.2022 ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (Hali) päättyy 30.4.2022. Tavoitteena on ennen nykyisten sopimusten päättymistä sopia uusista virka- ja työehtosopimuksista OAJ:n ja työnantajaliittojen välillä.

OAJ:n jäsenmäärä on noin 116 500. OAJ on neuvottelujärjestö JUKOn ja keskusjärjestö Akavan suurin jäsenjärjestö. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on myös JUKOn hallituksen puheenjohtaja.

Yhteyshenkilöt
Olli Luukkainen
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 500 652 872
olli.luukkainen@oaj.fi

Petri Lindroos
Neuvottelujohtaja
OAJ
Puh: +358 40 821 3711
petri.lindroos@oaj.fi

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 9.12.2021.