Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii Pyhäjärven kaupunkia luopumaan törkylomautusaikeista

OAJ vetoaa Pyhäjärven kaupunkiin, jotta se luopuisi opetushenkilöstön lomautusaikeista 2021. Pohjoispohjalainen lähes 5 000 asukkaan Pyhäjärvi aikoo lomauttaa opetushenkilöstön harvinaisen räikeällä tavalla. Opettajille aiheutuva taloudellinen haitta koituu mahdollisimman suureksi, sillä opettajat menettäisivät 10 päivän palkan saamatta lainkaan päivärahaa lomautuspäiviltä.

12.11.2020

Opettajien työ vähenisi Pyhäjärvellä vain kuuden työpäivän verran. Tämä selittyy sillä, että kunta aikoo hajauttaa lomautusjaksoja ja sijoittaa niitä viikonloppujen yhteyteen. Näissä ns. törkylomautuksissa kyse ei olekaan lomauttamiseen lähtökohtaisesti liittyvästä työn vähentymisestä, vaan kyse on puhtaasta palkanleikkauksesta.

– Pyhäjärven lomautussuunnitelma on harvinaisen epäreilu. Jos työnantajalle annettaisiin harjoitustehtäväksi suunnitella maksimaalisesti henkilöstöä kurittava lomautus, se olisi juuri tällainen. Kaupungin muu henkilöstö ei näillä näkymin joudu samaan, he eivät menetä totaalisesti työttömyyspäivärahojaan. Lisäksi heillä työmäärä vähenee samassa suhteessa kuin palkkakin, OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto huomauttaa.

–Kuntien tulisi korona-aikana erityisesti huolehtia siitä, että lähiopetusta, ohjausta ja tukea on tarjolla riittävästi. Viime kevään etäopetusjakso aiheutti oppimisvajetta, minkä täyttämiseen myös maan hallitus myönsi lisärahoitusta. Sen edellytyksenä oli, että kunta pitäytyy lomautuksista. Tämä ylimääräinen valtionapu kelpasi myös Pyhäjärvelle. Nyt Pyhäjärvi uhkaa aiheuttaa uuden oppimisvajeen omatoimisesti lomauttamalla opettajat, Tuomisto hämmästelee.

Tuomiston mielestä Pyhäjärven suunnitelma ei ole järkevä myöskään kunnan verotuottojen näkökulmasta.

– Jos opettajat jätetään tyystin ilman päivärahoja, on kunnankin verotulomenetys suurin mahdollinen, kun se jää ilman opettajien päivärahoista maksamia verotuloja kaikilta kymmeneltä päivältä, hän toteaa.

Yt-neuvottelut päättyneet

OAJ ja neuvottelujärjestö JUKO eivät hyväksy opetushenkilöstön lomautuksia. Tuomisto korostaa, että lomautusten haitat ovat opetustoimessa aina tavoiteltua palkkasäästöä suuremmat.

– Opetushenkilöstöä lomauttamalla ei yhdenkään kunnan taloutta pelasteta. Lomautukset johtavat lähes poikkeuksetta lapsille ja nuorille lailla turvattujen oikeuksien rikkomuksiin, mistä voi vielä aiheutua lisälaskua kunnalle, Tuomisto varoittaa.

Kaupunginhallituksen päätöksiä odotetaan marraskuun aikana. Yt-neuvottelut ovat jo päättyneet. Tuomisto uskoo, että päättäjien suunnitelmat voisivat vielä peruuntua, jos vanhemmat ja kuntalaiset havahtuvat ajoissa lomautusten haittoihin.

OAJ:n jäseniä on lomautettu tänä syksynä reilussa 20 kunnassa, mutta vain osassa kuntia lomautukset ovat koskeneet koko opetushenkilöstöä. Yt-neuvotteluja on käyty tänä vuonna kaikkiaan lähes 200 kunnassa, joista 119 on luopunut aikeista lomauttaa tai vähentää opetushenkilöstöä.

Seuraa kuntien lomautustilannetta OAJ:n sivulta: https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/tyo-loppuu/lomautukset/lomautustilanne/

Yhteyshenkilö:
Niku Tuomisto
Kehittämispäällikkö
+358 44 200 9040
niku.tuomisto@oaj.fi