Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Varhaiskasvatuslakiin esitetään kopiota perusopetuslain virheistä

Perusopetuksesta tuttua lapsen saaman tuen epämääräisyyttä esitetään nyt kopioitavaksi varhaiskasvatuslakiin. Parhaillaan lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa varhaiskasvatukseen esitetään kolmiportaista tukea, mikä on hyvä asia. Kolmiportaisen tuen määrittely on sen sijaan pettymys.

11.6.2021

Jos yleinen tuki ei riittäisi, sitä pitäisi tehostaa. Jos tehostaminenkaan ei riittäisi, lapselle pitäisi tehdä erityisen tuen päätös. OAJ ei kannata tällaista mallia varhaiskasvatuslain muuttamiseksi.

– Esitys toisi nyt perusopetuksesta tutun sekasotkun varhaiskasvatukseen. Lakiin esitetään kolmiportaista tukea, mutta tuen portaiden välinen ero on täysin epäselvä eikä lapselle säädetä oikeutta mihinkään tiettyyn tukimuotoon, OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen hämmästelee.

OAJ vaatii lausunnossaan, että perusopetuslain epäselvät tuen pykälät pitää korjata ja välttää varhaiskasvatuksessa nämä samat virheet. Perusopetuslain epäselvyys on niin merkittävä, että OAJ jätti 31.5. eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun Opetushallituksen asiaa koskevista ohjeista.

– Lapsen saamaa tukea koskevat lakipykälät pitää uudistaa samanaikaisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Vain näin saadaan toimiva kokonaisuus, Lahtinen vaatii.

Ratkaisu toimivaan tukeen tarkoittaa selkeitä säädöksiä siitä, mitä tukea lapselle tuen eri portailla vähintään annetaan. OAJ esittää, että tehostetussa tuessa lapsella olisi oikeus saada varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa erityisopetusta vähintään yhtenä päivänä viikossa.

Erityisessä tuessa on kyse vahvimman tuen tarpeesta. Tällöin lapsella olisi oltava oikeus saada kokoaikaisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa erityisopetusta.

Selkeyttä kaivataan koko maassa

Kolmiportaista tukea käyttäneet opettajat ovat kaikissa kansallisissa sekä OAJ:n kyselyissä tuoneet esille selkeiden määritelmien tarpeen tuen eri portaille.

– On turhauttavaa ja epäoikeudenmukaista sekä lapselle, vanhemmalle että opettajalle, että tuen tarve todetaan, mutta sitä ei olekaan tarjolla. Pelkät päätökset ja suunnitelmat eivät auta, tuki pitää saada lapsen arkeen. Myös byrokratia vähenisi, jos laki säädettäisi täsmällisemmin. Velvoittavat pykälät edellyttäisivät tuen järjestämistä ja ovat inklusiivisuuden toimivuuden ehdoton edellytys, Lahtinen sanoo.

Inklusiivisuus nähdään lakiesityksessä keskeisenä varhaiskasvatuksen tuen järjestämisen periaatteena. OAJ kannattaa inklusiivisuutta. Lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta lähipalveluna ja omassa lapsiryhmässään, jossa toteutetaan kehityksen ja oppimisen tuki. Mutta lapsella on myös oikeus varhaiskasvatuksen ja tuen toteuttamiseen pienryhmässä tai erityisryhmässä.

OAJ:n mielestä uudistukseen varattu 15 miljoonaa euroa on täysin riittämätön siihen, että inklusiivinen kolmiportainen tuki toimisi.

– Jotta tuki toimii, ensin on oltava rahaa säätää varhaiskasvatuksen erityisopettajamitoituksesta. Koko maahan pitäisi turvata yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja sataa varhaiskasvatuksessa olevaa lasta kohden, Lahtinen sanoo.

Yhteyshenkilö:
Nina Lahtinen
Koulutuspolitiikan päällikkö
OAJ
Puh: +358 20 748 9639
nina.lahtinen@oaj.fi