Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Yhdenvertainen oikeus opetukseen ei toteudu ammatillisessa koulutuksessa

Elokuussa voimaan tulleen säännöksen piti turvata ammattiin opiskelevalle yhdenvertaiset oikeudet opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen kuin lukiolaiselle. Osa koulutuksen järjestäjistä kuitenkin tulkitsee, että myös erilaiset ohjaajat voivat tehdä opettajille kuuluvia töitä. OAJ vaatii, että tulkinta korjataan tarvittaessa lainsäädännöllä.

14.10.2022

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen sisällä elää mojova kiista. Elokuussa 2022 tuli voimaan säännös, jonka perusteella määritellään, paljonko opiskelijalle pitää antaa opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohden. Tällä haluttiin turvata se, että ammattiin opiskeleva saa lukiolaiseen nähden yhdenvertaisen oikeuden opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen.
Säännös kuitenkin mahdollistaa liian lavean tulkinnan. Osa koulutuksen järjestäjistä tulkitsee, että myös erilaiset ohjaajat voidaan laskea opetushenkilöstöön ja he voivat tehdä opettajille kuuluvia töitä.

– Koulutuksen järjestäjälle ei voi jättää päätäntävaltaa siitä, keitä opetushenkilöstöön kuuluu. Opiskelijalla on oikeus opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen, ja laadukasta opetusta ja ohjausta voivat antaa vain opettajat, painottaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Epäselvä tilanne johtuu vakiintuneen termin uudelleen tulkinnasta. Opetushenkilöstöllä on vakiintuneesti – esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön sanastossa, jolla helpotetaan laintulkintaa – tarkoitettu henkilöitä, jotka opettavat.

– On erikoista, jos samaa termiä voidaan tulkita eri tavalla koulutusasteesta riippuen. Esimerkiksi lukiossa tai perusopetuksessa ei tulisi kenellekään edes mieleen, että opetushenkilöstöön kuuluu muitakin kuin opettajia. Jos ammatillisen koulutuksen logiikka tuotaisiin perusopetukseen, myös koulunkäynninohjaajat kuuluisivat opetushenkilöstöön, ihmettelee OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen.

OAJ on huolissaan epäselvästä tilanteesta, sillä tulkinta rapauttaa ammatillisen koulutuksen laatua.

– Tilanne on monella tavalla huolestuttava. Opiskelija ei saa tarvitsemaansa opetusta, ja opettajien halukkuus pysyä alalla heikkenee. Esimerkiksi tekniikan alan opettajista on jo pulaa. Ministeriöstä on tultava selvät ohjeet siitä, että opetushenkilöllä tarkoitetaan ammatillisessakin koulutuksessa vain opettajia. Lainsäädäntöä on tarvittaessa täsmennettävä, vaatii Lahtinen.

Suomen osaajapula on noussut useaan kertaan esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Ammatillinen koulutus on koulutusleikkausten ja koronan jäljiltä erittäin vaikeassa tilanteessa. Ellei koulutuksen järjestäjän toimintaan nyt puututa, opiskelijat eivät tule saamaan työelämän edellyttämää osaamista ja osaajapula vain pahenee. Suomella ei ole varaa menettää tulevaisuuden osaajia ja päteviä opettajia, Murto muistuttaa.

Yhteyshenkilöt

Katarina Murto
Puheenjohtaja
OAJ
Puh: +358 50 568 9188

katarina.murto@oaj.fi

Nina Lahtinen
Koulutuspolitiikan johtaja
OAJ
Puh: +358 50 341 3964

nina.lahtinen@oaj.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 14.10.2022 kello 6.00