Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kysely: Luottamusmiehillä huoli oppivelvollisuusuudistukseen tarkoitettujen rahojen paikallisesta käytöstä

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano on vasta alkuvaiheessa, ja sen toteuttamisessa on suuria paikallisia eroja, kertoo OAJ:n jäseniä edustaville luottamusmiehille tehty kysely.

16.4.2021

Luottamusmiehet ovat huolissaan siitä, riittävätkö uudistukseen osoitetut rahat ja käyttääkö koulutuksen järjestäjä ne siihen, mihin ne on tarkoitettu. Huoli nousi esiin kyselyyn vastanneiden vajaan 200 luottamusmiehen vastauksissa ja luottamusmiesten webinaarissa.

– Valtaosa luottamusmiehistä kantoi tästä huolta ja kysyi, kuinka toimia, jos koulutuksenjärjestäjä ei aio resursoida uusia velvoitteita, kertoo OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen.

OAJ julkaisee tänään nettisivuillaan uudistuksen rahoitusta koskevan laskurin. Siitä näkee laskennallisen euromäärän, mitä valtion uudistukseen kohdentama rahoitus oman kunnan tai koulutuksen järjestäjän osalta tarkoittaa. Euromäärä on suuntaa antava. Kunta ja koulutuksenjärjestäjä päättävät paljonko rahaa velvoitteiden toimeenpanoon käyttävät.

– Haasteita aiheuttaa se, että rahoitus sinänsä on aiempien vuosien leikkausten johdosta vajaa. Sen ei pidä antaa vaikuttaa siihen, kuinka uudistus toimeenpannaan, Lahtinen toteaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen astuu voimaan 1.8. alkaen ikäluokka kerrallaan. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta.

Opettajan ammattitaidon käyttö oppimateriaalihankinnoissa on kaikkien etu

Myönteinen tulos kyselyssä oli se, että kunnissa noin 70 prosenttia vastanneista luottamusmiehistä uskoo, että opettajien toiveet toteutuvat oppimateriaalihankinnoissa. Yksityisten koulutusten järjestäjien luottamusmiehistä näin vastasi vain hieman yli 50 prosenttia.

– Laadukkaan ja sopivan oppimateriaalin hankinnassa kannattaa luottaa opettajien ammattitaitoon. Laadukkaasta materiaalista hyötyvät niin koulutuksenjärjestäjät, opiskelijat kuin opettajatkin. Jos tämä asia ei ole kunnossa, koulutuksenjärjestäjä saa huonoa mainosta ja palautetta myös opiskelijoilta, Lahtinen uskoo.

Selvitystyö opinto-ohjaajamitoituksista aloitettava pikaisesti

Positiivista oli myös se, että joka neljäs luottamusmies totesi, että opinto-ohjaajia on rekrytoitu tai aiotaan rekrytoida lisää peruskoulun tehostettua opinto-ohjausta varten. Lähes saman verran lisää opoja aiotaan rekrytoida myös toisen asteen keskeyttämisuhkan ehkäisemiseen liittyvän velvoitteen takia.

Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä on luvattu selvittää sitovista opomitoituksista säätämistä. Samaa on luvattu opinto-ohjauksen kehittämishankkeessa. OAJ vaatii, että tämä selvitystyö käynnistetään pikaisesti.

OAJ:n kyselyyn vastasi 171 jukolaista luottamusmiestä. Kysely tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa, ja se oli avoinna kolmen viikon ajan.

Luottamusmieskyselyn tulokset ja laskuri julkistetaan torstaina 15.4. kello 13 OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen mediainfossa.

Yhteyshenkilöt:
Koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen p. 050 341 3964
Koulutuspolitiikan asiantuntija Risto-Matti Alanko (laskuria koskevat kysymykset) p. 044 360 2636

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 15.4.2021.