Upseeriliitto: Puolustusbudjetti antaa eväät Puolustusvoimien henkilöstön työkyvystä huolehtimiselle

Ukrainan sodasta olemme nähneet, että sotilas ja hänen riittävä osaamisensa ratkaisevat taistelun. Henkilöstö onkin Suomen sotilaallisen puolustuksen kivijalka. Puolustusministeriön budjettiehdotus vuodelle 2024 panostaa puolustuskyvyn vahvistamiseen, Nato-jäsenyyteen ja Ukrainan tukemiseen.

21.9.2023

– Henkilöstön suorituskyky takaa Suomen puolustusvalmiuden ja suomalaisten turvallisuuden. Siksi juuri henkilöstöön, sen riittävään määrään ja työssäjaksamiseen, on panostettava, painottaa Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Sotilaallisen maanpuolustuksen osalta valtion talousarvioesitykseen on kirjoitettu, että ”Henkilöstön toimintakykyä sekä työkykyä ja -hyvinvointia kehitetään”.

– Tavoite on hyvä, mutta on mietittävä yhdessä, miten sitä viedään konkreettisesti eteenpäin. Tarve on myös niin sanotulle korvamerkitylle määrärahalle työaikasuojeluun. Summa suhteutettuna puolustusministeriön koko budjettiin olisi erittäin kohtuullinen.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2024 on yhteensä 6,2 miljardia euroa. Vuodelle 2024 ennustetusta bruttokansantuotteesta puolustusmenojen osuus on 2,3 prosenttia. Kannamme vastuumme uutena Nato-jäsenenä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) toteaa puolustusministeriön tiedotteessa, että ”maailma Suomen ympärillä on yhä vaarallisempi”.

– Nato-integraatiolle on keskeistä se, että Suomi satsaa kansainvälisiin tehtäviin. Suomen lippua ulkomaan tehtävissä kantavilla tulee olla riittävä tuki. Tarvitsemme henkilöstön osalta pitkäjänteistä kehittämistä, Viita sanoo.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Hallitus varmistaa Puolustusvoimien henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen. Tarvittavaa henkilöstöä lisätään suunnitelmallisesti.”

–Valitettavasti ensi vuoden [Vi1] puolustusbudjettiehdotus ei vielä edistä hallitusohjelman kirjauksen nopeaa toteutumista. Parhaiten työssäjaksamisen parantamisen tavoitetta veisi eteenpäin Puolustusvoimien työaikalain uudistaminen, puheenjohtaja Ville Viita linjaa.

 

Lisätietoja:

Ville Viita, puheenjohtaja, Upseeriliitto
viita@upseeriliitto.fi, p. 044 501 0378