SAFA myöntää Wuorio-palkinnon Emma Komin diplomityölle Lintukadon ehkäiseminen arkkitehtuurin keinoin

SAFA myöntää Wuorio-palkinnon Emma Komin diplomityölle Lintukadon ehkäiseminen arkkitehtuurin keinoin

5.5.2023

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) myöntää vuotuisen Wuorio-palkinnon parhaasta arkkitehtuurin alan diplomityöstä Aalto-yliopistosta valmistuneelle Emma Komille. Komin diplomityö avaa linnuille hengenvaarallisen arkkitehtuurin ongelmaa ja tarjoaa siihen perusteellisesti selvitettyjä ratkaisuja. Palkinto jaetaan Arkkitehtipäivillä Vantaalla 5.5.2023.

– Komin diplomityön aiheen valinta osoittaa ymmärrystä ympäristömme murrokselle: ihminen ei voi enää erottaa toimintaansa planeettamme ekosysteemistä. Arkkitehtuurin tehtävänä tulee olla ihmisen luoman rakennetun ympäristön ja elämäntapojen tasapainottaminen olemassa olevien resurssien ja lajien kanssa. Arvojen muutoksen lisäksi tarvitaan kykyä kerätä ja hyödyntää tietoa kestävien suunnittelupäätösten pohjaksi, palkinnon saajan valinnut arkkitehti Pekka Pakkanen sanoo.

– Yllättävän, merkityksellisen ja ajattelemisen arvoisen aiheen valinta, perusteltu rajaus ja esimerkillinen käsittely nostavat Komin työn vuoden parhaaksi diplomityöksi, Pakkanen sanoo.

Diplomityön aihe valikoitui luonnollisena jatkumona Emma Komin pyrkimykselle minimoida oman toiminnan vaikutuksia muihin eläimiin.

– Lintujen kannalta on olennaisinta, että törmäyksiä aiheuttavan lasin ja häiritsevän keinovalon käyttö olisi harkittua. Esimerkiksi lasikaiteita ja julkisivuvalaisimia tunnutaan käyttävän myös siellä, missä ne eivät ole merkittävä osa rakennustaiteellista kokonaisuutta. Viherrakenteiden avulla voitaisiin merkittävästi parantaa lintujen mahdollisuuksia sopeutua radikaalisti muuttuvaan ympäristöön, Komi kertoo.

Komin työn valvojana toimi Jenni Reuter ja ohjaajana Anni Vartola.

Parhaita diplomitöitä yhdistää ajankohtaisuus, ennakkoluulottomuus ja uskaliaisuus

Oulun yliopiston parhaaksi diplomityöksi valikoitui Irina Garnets:in ”Schisms — Essays on spaces for other”, joka käsittelee moninaisuuden ilmenemistä tilassa neljän esseen avulla.

Tampereen yliopiston parhaaksi diplomityöksi valittu Essi Nisosen ”Architecture as sustainability – educating the transformative practitioner” haastaa nykyisen arkkitehtien koulutuksen ja ratkaisujen metodiikan aikamme suurista kysymyksistä jälkeenjääneenä.

– Kaikkia kolmea vuoden parhaiksi nostettua diplomityötä yhdistää ajankohtaisuus, ennakkoluulottomuus ja uskaliaisuus. Työt luotaavat rohkeasti ja syvällisesti kriisiytyneen aikamme arkkitehtuurin arvoja ja tehtäviä. Valitut aiheet ovat tuoreita, kiinnostavia ja painoarvoltaan merkittäviä, Pakkanen sanoo.

 

Lisätietoja:
• Emma Komi, emma.komi@hotmail.com
• Pekka Pakkanen, puh. 041 517 9460