Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestä Talentia: Nyt on naisten vuoro

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii, että naisvaltaisten sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, eli sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, sekä varhaiskasvatuksen opettajien, palkkoja nostetaan kunta-alalla useamman sopimuskierroksen kattavalla palkkaohjelmalla. Kunta-alan lisäksi myös yksityisellä sosiaalipalvelualalla tulee toteuttaa palkkaohjelma ja jatkaa palkkaeron kuromista umpeen verrattuna kunta-alan palkkoihin.

13.9.2019

“Tähän asti Suomen samapalkkaohjelmat ovat jääneet puheen tasolle. Nyt on tekojen aika. Nyt on naisvaltaisten sosiaalialan korkeakoulutettujen vuoro saada vaativasta ja vastuullisesta työstään sitä palkkaa, mikä heille kuuluu”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Työntekijäpulaan on ratkaisu

Valtakunnallinen palkkaohjelma on välttämätön, jotta lastensuojelu ja muu sosiaalihuolto sekä varhaiskasvatus ei ajaudu vielä nykyistä pahempaan kriisiin työntekijäpulan vuoksi. Sosiaalityöntekijöiden palkat ovat lähteneet jo nousuun lastensuojelussa, mutta edelleen lähtötaso vaatii korjaamista niin lastensuojelussa kuin muillakin sektoreilla.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla varhaiskasvatuksenopettajien tehtäväkohtainen palkka, 2404 euroa, ja sosionomi (AMK) -tutkinnon omaavien sosiaaliohjaajien tehtäväkohtainen palkka, 2473 euroa, ovat selkeästi jäljessä Talentian vähimmäistavoittesta ammattikorkeakoulutetun kohtuullisen lähtöpalkan 3000 euron alarajasta.

“Niissä kunnissa, joissa palkkoja on nostettu, ovat sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien saatavuusongelmat helpottaneet.  Sen sijaan sosionomien palkat eivät ole nousseet samassa määrin, vaikka heidän tehtävänsä ovat lainsäädännön muutosten takia muuttuneet vaativammiksi. Se on epäoikeudenmukaista”, sanoo Tero Ristimäki.

Lainsäädäntömuutokset ovat merkinneet sosionomien (AMK) tehtävien laajenemista ja vastuun lisääntymistä. Samaan aikaan erityisesti sosionomi (AMK)  -tutkinnon suorittaneiden lukuisat tehtävänimikkeet aiheuttavat epäselvyyttä työelämässä ja mm. vaikeuttavat työn vaativuuden arviointia ja rekrytointia.  Talentia esittääkin, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden laillistettujen sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamista vaativien tehtävien tehtävänimikkeet yhtenäistetään työmarkkinoilla sosionomiksi, geronomiksi ja kuntoutuksen ohjaajaksi. Nimikkeiden lisäksi on uudistettava sosionomien palkkausmääräykset ja korotettava tehtäväkohtaista palkkaa vastaamaan laajentuneiden tehtävien ja vastuiden edellyttämälle tasolle.

Kiky-pidennys pois

Talentia edellyttää, että työajan pidennys tulee poistaa sopimuksista ennen kuin tulevissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa päästään neuvottelemaan palkoista ja muista työehdoista.

“Sosiaalialan korkeakoulutetut naiset ovat maksaneet riittävästi Suomen kilpailukyvyn parantamisesta. Ilmaisen työn aika on nyt ohi”, Tero Ristimäki sanoo.

Yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua puolustava ammattijärjestö Talentia julkaisee yksityiskohtaiset neuvottelutavoitteensa lokakuussa.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja
Puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestä Talentia ry