Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Hallituksen yksipuolinen päätöksenteko rikkoo yhteiskunnallista luottamusta – Talentia valmiina toimenpiteisiin

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa hallituksen suunnitelmia, joilla ajetaan heikennyksiä työelämään, työehtoihin ja sopimusjärjestelmään.

29.9.2023

Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio painottaa, että ongelma piilee käytännössä hallituksen haluttomuudessa neuvotella ammattijärjestöjen kanssa.

– Sosiaalialan vakavasti ottava hallitus ei sulkisi korviaan rakentavalta vuorovaikutukselta. Kanssamme kyllä keskustellaan, mutta ei varsinaisesti neuvotella. Uudistukset on hajautettu siten, ettei niistä voida neuvotella kokonaisuutena. Emme hyväksy tällaista yksipuolista ja määräilevää politiikka ja olemme tarvittaessa valmiita toimiin. Lisäksi vaadimme, että hallitus peruu räikeät työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta heikentävät esityksensä. Peli on vihellettävä poikki, Karsio sanoo.

Hallituksen työelämään kohdistuvien heikennysten lista on pitkä ja niihin lukeutuvat muun muassa työntekijän irtisanomisen helpottaminen, vuoden määräaikaisten työsopimusten solmiminen ilman erityistä perustetta sekä naisten ja miesten välisten palkkaerojen kasvun mahdollistaminen betonoimalla vientivetoinen työmarkkinamalli lakiin.

– Leikkauslistalla on myös aikuisopiskelu, mikä ei paranna mahdollisuuksia kouluttautua jatkossa nopealla aikataululla työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle. Näin ollen työmarkkinoiden toiminta uhkaa uudistusten myötä heikentyä ja kulut työvoiman saamiseksi edelleen kasvavat, Karsio huomauttaa.

Talentia on hyvin huolissaan siitä, että uudistuksissa tasapaino työmarkkinaosapuolten väliltä puuttuu täysin. Esimerkiksi Ruotsista tuttua työntekijöiden tulkintaetuoikeutta – eli työntekijän näkemyksen noudattamista ristiriitatilanteissa – ei ole hallitusohjelmassa, vaan pelkkiä heikennyksiä.

Sosiaalipalveluiden tarve ei ole vähenemässä

Hallitus leikkaa heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvaa yhteiskunnallista luottamusta koettelevalla tavalla. Talentian mukaan olisi tärkeää ymmärtää, että hallituksen kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ja pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset eivät vähennä tulevaisuudessa sosiaalipalveluiden tarvetta, vaan päinvastoin lisäävät niitä.

– Nyt tulisi huolehtia toimivista sosiaalipalveluista ja niiden saatavuudesta. Hallituksen esitykset lisäävät epävarmuutta työmarkkinoilla sekä työntekijöiden huolta tulevaisuudesta ja toimeentulosta. Tämä heijastuu viime kädessä myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaisiin, kun alan ammattilaisten työhyvinvointi kärsii, Karsio sanoo.

Talentia moittii opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvia heikennyksiä

Talentia tuomitsee myös hallituksen kaavailemat opiskelijoiden asemaa heikentävät esitykset. Hallitus on esimerkiksi aikeissa jäädyttää opintorahan indeksikorotukset hallituskautensa ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opintorahan taso jäädytetään kuluvan vuoden tasolle vuosiksi 2024–2027.

–  Opintorahan indeksikorotusten jäädyttäminen ei edistä opiskelijoiden valmistumista, vaan vaikeuttaa sitä ja samalla tekee hallaa jo entuudestaan työvoimapulasta kärsivälle sosiaali- ja terveysalalle, Karsio toteaa.

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 29.9.2023 12.59