Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Hallitus romutti lastensuojelun: Jatkossa huostaanottoja saisi tehdä avoimen yliopiston opintojen pohjalta

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian saamien tietojen mukaan hallitus aikoo joustavoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia. Sosiaalityöntekijöinä voisivat toimia myös sellaiset henkilöt, jotka ovat opiskelleet sosiaalityötä sivuaineena yliopistossa tai opinnot on suoritettu avoimessa yliopistossa. Tähän asti sosiaalityöntekijältä on edellytetty yliopistossa suoritettua ylempää, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävää yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisterin tutkintoa.

17.4.2024

Talentiassa tieto on otettu vastaan pöyristyneenä. On täysin ennenkuulumatonta, että valmistelussa olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölaista poimitaan yksi ammattiryhmä heikennysten kohteeksi. Kyseessä on sama tilanne kuin lääkärinä voisi toimia yksittäinen avoimen yliopiston käynyt henkilö.

– Lastensuojelun sosiaalityö on alan kaikkein vaativinta työtä, jossa puututaan lasten itsemääräämisoikeuksiin, tehdään huostaanottoja ja arvioidaan hyvin monimutkaisissa tilanteissa lasten avun tarvetta. Pienikin virhe voi johtaa lapsen kuolemaan. On erittäin vaarallista ja pelottavaa, että tähän tehtävään pääsisi pelkillä sivuaineopinnoilla tai avoimen yliopiston opintojen pohjalta, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Lasten avunsaanti vaarantuu

Hallitus hakee muutoksella kahden miljoonan säästöjä.

– Talentiassa ei ymmärretä, millaisiin laskelmiin tämä säästö voisi perustua. Yhden syrjäytyneen lapsen hinta on 1,2 miljoonaa euroa VTT:n laskelmien mukaan. Muutos vaarantaisi lasten avunsaannin, ja entistä useampi syrjäytyisi. Osaamisen halpuutuksen seurauksena lankeaisi erittäin kallis lasku. Vajaalla osaamisella oikeiden palvelujen tarpeen arviointi olisi heikkoa, mistä syntyisi myös kalliiksi tulevaa palveluiden yli- ja alikäyttöä. Eikä pidä unohtaa kaikkea inhimillistä kärsimystä, mitä ei edes voi hinnoitella, Karsio muistuttaa.

Missä on lasten ja perheiden oikeusturva?

Kelpoisuusehtojen heikennyksillä hallitus hakee helpotusta sosiaalityöntekijäpulaan, mikä johtuu ennen kaikkea heikoista työoloista ja vaativuutta vastaamattomasta palkasta. Alan ammattilaisten tarve on myös kasvanut, koska sosiaalipalveluiden tarve on lisääntynyt. Yhä useampi ihminen tarvitsee apua.

– Nyt painetta puretaan säästämällä osaamisesta. Keino on järjetön, sillä kyseessä on erittäin vaativa erityisasiantuntijatehtävä. Osaamattomat työntekijät eivät ratkaise lastensuojelun kriisiä. Vaikuttavissa lastensuojelupalveluissa työntekijöiden täytyy myös tietää, mitä pitää tehdä. Kysymme hallitukselta, voiko jatkossa lähes kuka tahansa huostaanottaa lapsia? Missä on lasten ja perheiden oikeusturva?

 

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 17.4.2024 12.16