Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Kiky on kirosana, joka maksoi jopa 3900 euroa

Viimeisen kolmen vuoden ajan Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian edustama jäsenistö, kuten sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, koulukuraattorit, lastensuojelulaitosten ja kehitysvammaisten ohjaajat sekä varhaiskasvatuksen opettajat, ovat tehneet palkatonta työtä Suomen viennin hyväksi.

14.1.2020

Näiden vaativaa ja vastuullista työtä tekevien ammattilaisten palkkaa alennettiin vuosina 2017, 2018 ja 2019 leikkaamalla lomarahaa joka kesä kolmen vuoden ajan 30 %. Lisäkshe ovat tehneet vuosittain 24 tuntia palkatonta kikytyötä. 

Talentian tuoreimman palkkakyselyn lukujen pohjalta laskettuna sosiaalityöntekijät maksoivat kikystä bruttona enimmillään 3900 euroasosionomit 3000 euroa ja varhaiskasvatuksen opettajat 2850 euroa viimeisen kolmen vuoden ajalta. 

– Sosiaalialan korkeakoulutetuille ja heidän perheilleen kiky on ollut kirosana, joka on tullut suhteettoman kalliiksi ja heikentänyt myös työssä jaksamista jo valmiiksi kuormittuneella alalla, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki. 

Ilmaisen työn aika on ohi 

Työn vaativuuteen, korkeakoulututkintoa edellyttäviin ja sote-alan kuormittavimpiin tehtäviin alipalkattuja Talentian jäseniä loukkaa puhe siitä, että heidän tulee jatkaa talkoilua ja ilmaisen työn tekemistä 

– Sosiaalialan korkeakoulutetut ovat maksaneet karvaasti, yli kuukausipalkan verran, Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn pönkittämisestäNyt kun kiky-tunnit ovat jo poistuneet teknologiateollisuudestajossa lomarahoja ei edes leikattu, on aika poistaa kiky-tunnit myös sosiaalialalta, Ristimäki jatkaa. 

Talentia lähtee nyt neuvotteluihin siitä lähtökohdasta, että kiky-tunnit otetaan poisja yleisen linjan palkankorotusten päälle tulee useamman vuoden palkkaohjelma. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien ja varhaiskasvatuksen opettajien alle 2500 euron ja yliopistotutkinnon suorittaneiden sosiaalityöntekijöiden noin 3250 euron tehtäväkohtaista palkkoja korotetaan reilusti.  

– Nyt on sosiaalialan korkeakoulutettujen naisten vuoro saada työstään työn vaativuuden ja vastuullisuuden mukaista palkkaa. Ilmaisen työn aika on ohi, sanoo Talentian Tero Ristimäki. 

Talentian jäsenmäärä on 26 000. Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomitgeronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenistöön kuuluu myös  varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia. Talentian jäsenet työskentelevät kunta-alalla (68 %) ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla (30 %) sekä valtiolla (2 %). Talentia on kasvava ammattijärjestö, jolla on runsaasti myös opiskelijajäseniä. 

Lisätietoja:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 5832 657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia