Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Perusteettomasta työsuhteen päättämisestä 18 000 euron korvaukset Talentian jäsenelle

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsen on voittanut hovioikeudessa työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevan oikeusjutun. Hän saa korvauksena 18 000 euroa.

1.6.2022

Talentia puolusti jäsenensä etuja viemällä tapauksen hovioikeuteen. Talentia on käynyt asiasta neuvotteluita työnantajan kanssa vuodesta 2017 lähtien.

Talentian jäsen työskenteli kuraattorina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa. Vuoden 2017–2018 vaihteessa työnantaja muutti yksipuolisella päätöksellä hänen työtehtävänsä kuraattorin tehtävästä kokemusasiantuntijakoordinaattorin tehtäväksi.

Talentian jäsen kertoi, ettei hän siirtynyt vapaaehtoisesti uuteen, aiemmasta työstä selvästi poikkeavaan työtehtävään. Käytännössä hän hyväksyi uuden työtarjouksen irtisanomisuhan alla.

– Keskeistä on, että työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa työntekijän työtehtävää ilman irtisanomisperusteeseen rinnastettavaa syytä. Työsopimuksessa mainitut työntekijän työtehtävät ovat palkan ohella työsuhteen olennaisimpia ehtoja, painottaa Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Oikeuspäätöksessä todetaan, että Eksote on osoittanut piittaamattomuutta työsuhteen velvoitteita kohtaan ja aiheuttanut näin työntekijälleen kärsimystä. Korvauksena Talentian jäsen saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan rahamäärän, eli noin 18 000 euroa, vaikka hänelle ei ole aiheutunut ansionmenetystä tai muuta aineellista vahinkoa.

– Tämä on merkittävä tuomio, joka koskee erityisesti tilannetta, jossa työnantaja muuttaa yksipuolisesti työsuhteen oleellista ehtoa ilman irtisanomisperustetta, sanoo Hyytinen.

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi syytteen, josta hovioikeus nyt antoi eriävän ratkaisun.

– Käräjäoikeus viittasi aikaisemmassa ratkaisussaan korkeimman oikeuden erääseen aiempaan tuomioon, jossa työnantajalla oli ollut perusteltu syy muuttaa työsuhteen oleellista ehtoa. Hovioikeus totesi mielestäni aivan oikein, että tässä on kyseessä erilainen tilanne. Työnantajalla ei ollut perustetta muuttaa yksipuolisesti työsuhteen oleellista ehtoa, Hyytinen sanoo.

– Hovioikeus katsoi, että kun työntekijälle on tarjottu uutta työsopimusta, koulukuraattorin työsopimus päättyi uuden työsopimuksen astuessa voimaan. Tämän vuoksi työsuhteen päättäminen oli perusteeton, toteaa Hyytinen.

Yhteyshenkilö

Tuomas Hyytinen
Neuvottelupäällikkö
Puh: 09 3158 6041
044 734 7877

tuomas.hyytinen@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 31.5.2022 09:03:49 |