Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalialan asiantuntijuus otettava käyttöön sote- ja sosiaaliturvauudistuksissa

”SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen kysymysten perusteella vaikuttaa siltä, että sosiaalialan asiantuntijuudelle on lähivuosina käyttöä”, toteaa Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

26.4.2019

Rinne on tänään esittänyt muille puolueille kysymykset, joiden avulla arvioidaan, minkä puolueiden kanssa hallitus on mahdollista muodostaa. Kysymykset kertovat myös siitä, mitä haasteita tuleva hallitus haluaa ratkaista ja millaisia yhteiskunnallisia uudistuksia tulevalla hallituskaudella halutaan toteuttaa.

Sosiaalialan asiantuntijuutta tulee hyödyntää aina, kun suunnitellaan ihmisten hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyviä uudistuksia. Sote-uudistuksen valmistelua jatketaan ja lisäksi näyttää siltä, että tuleva hallitus vähintäänkin aloittaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen. Sosiaalihuollon näkökulmaa on pidettävä vahvasti esillä ja ammattilaisten asiantuntijuutta täytyy hyödyntää. Muuten uudistusten tärkeimpiä tavoitteita ei saavuteta.

Talentian hallitus korostaa, että sosiaalipalvelut ovat erottamaton osa sosiaaliturvaa. Palvelut on aina ensisijaisesti nähtävä ihmisten oikeutena, ei pienituloisten velvollisuutena. Sosiaaliohjausta ja sosiaalityötä pitää kehittää osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Köyhyyden poiston tulee olla sosiaaliturvauudistuksen yhtenä päätavoitteena.

Puolueilta on tiedusteltu näkemyksiä ajankohtaisiin ja merkittäviin haasteisiin. Tulevan hallituskauden politiikka tulee kysymysten perusteella koskemaan sosiaalialan ammattilaisten ja asiakkaiden asemaa monella tavalla. Talentia seuraa mielenkiinnolla esimerkiksi sitä, millaisia eriarvoisuustekijöitä puolueet ovat tunnistaneet ja millä keinoin ne vähentäisivät lapsiperheköyhyyttä.

”Sosiaalialan ammattilaiset kohtaavat päivittäin turvaverkkojen varassa olevia, kaikenikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Ammattilaisille on kertynyt valtavasti sellaista tietoa, jota päätöksenteossa tunnutaan nyt kaipaavan. Talentian hallitus vaatii sosiaalialan asiantuntijuuden laajempaa ja parempaa hyödyntämistä päätöksenteon kaikissa vaiheissa.”

Akavan sote-liittojen hallitusohjelmakannanotto:
https://www.talentia.fi/hallitusohjelmakannanotto/

Talentian eduskuntavaalitavoitteet:
https://www.talentia.fi/etusivu/eduskuntavaalit/

Talentian vaikuttamiskampanja:
https://www.haluammetekoja.fi/

Lisätietoja:
Tero Ristimäki
puh. 040 583 2657
tero.ristimaki@talentia.fi

Lue lisää aiheesta