Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalityöntekijäpulaan on viitattu kintaalla, vaikka ratkaisuja on ollut tarjolla – sosiaalityö ollut jo vuosia opiskelijoiden varassa

Sosiaalityöntekijäpula on jatkunut vuosikymmeniä, vaikka Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on jatkuvasti toistanut työnantajille ratkaisuehdotuksia. Niille on kuitenkin viitattu kintaalla – ja nyt hyvinvointialueet ja Helsinki ovat ilmaisseet olevansa ongelmissa.

26.10.2023

Viimeisimmän ongelman taustalla on se, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran heinäkuussa tarkentuneen linjan mukaan sosiaalityöntekijänä voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Laki itsessään ei ole muuttunut.

Aikaisemmin Valvira on linjannut, että myös avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ovat mahdollistaneet tilapäisenä toimimisen sosiaalityöntekijän ammatissa, jos opiskelija on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut esimerkiksi sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

– Avoimessa yliopistossa opiskelleet ovat paikanneet hyvinvointialueiden sosiaalityöntekijävajetta, mutta nyt siihen on tulossa yhtäkkiä stoppi. Se asettaa monet tilapäiset työntekijät vaikeaan tilanteeseen, sillä työnantaja on saattanut ohjata heitä irtisanoutumaan aiemmasta sosionomin tehtävästä, kun tilapäisen sosiaalityöntekijän työ jatkuu pätevien hakijoiden puuttuessa. Moni heistä on myös aikeissa hakea opiskelemaan sosiaalityötä yliopistoon tai ehkä jo pyrkinytkin, mutta aloituspaikkoja on rajallisesti ja opiskelemaan on erittäin vaikea päästä, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia jatkaa vaikuttamistyötä asiassa Valviran, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työnantajien suuntaan ratkaisun löytämiseksi. Tämänhetkinen akuutti tilanne ei saa muuttaa ammattihenkilölain tulevan kokonaisuudistuksen vaikuttimia. Tilanteeseen tarvitaan ratkaisu, jossa Valviran aiemman ohjeen mukaisesti sijaispätevien tilanne kohtuullistetaan. Esimerkiksi tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä työskentelevien sosionomien on pystyttävä ajoissa ennakoimaan tulevia työllistymismahdollisuuksiaan ja lisäkoulutustarpeitaan.

Toisaalta on valitettavaa, että hyvinvointialueilla herätään työntekijäpulaan toden teolla vasta nyt.

Sosiaalityöntekijöitä on ammattihenkilörekisterissä tuhansittain yli hyvinvointialueiden tarpeen, mutta he hakeutuvat usein muualle töihin paremman palkkauksen ja työolojen perässä. Monet myös arvostavat joustavia työaikoja, etätyötä ja perheelliset osa-aikatyötä, mikä hyvinvointialueilla ei välttämättä ole mahdollista.

– Sosiaalityöntekijän tehtävissä on nähty vuosikausien sijaisketjutukset vailla aitoa yritystä rekrytoida pysyviä työntekijöitä, mutta nyt kun potentiaalisten sijaisten määrä yllättäen vähenee, on työnantajapuolella herätty, että jotain pitäisi tehdä. Olemme jo vuosikymmeniä puhuneet siitä, että sosiaalityöntekijäpula korjataan kilpailukykyisellä palkalla, työtä ja hyvinvointia tukevilla työolosuhteilla ja resursseilla ja tarkoituksenmukaisella työnjaolla, Karsio sanoo.

Sosiaalityöntekijänimikettä voi käyttää vain laillistettu sosiaalityöntekijä

Talentia pitää sosiaalihuollon ammattihenkilölakia ensiarvoisen tärkeänä. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Se vaatii, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus.

– Sosiaalityöntekijän nimikettä voi käyttää vain laillistettu sosiaalityöntekijä ja muiden tulee käyttää nimikettä sosiaalityön opiskelija. Asiakkaalla on oikeus tietää, mikä on häntä auttavan työntekijän koulutus. Kyse on asiakasturvallisuudesta. Sama asia on esimerkiksi lääkärin tai psykologin kohdalla, Karsio painottaa.

Talentia valmistelee parhaillaan hyvinvointialueille lisäehdotuksia siitä, miten sosiaalityöntekijöiden saatavuutta on mahdollista parantaa.

– Alalla tarvitaan joustavia opintopolkuja, lisäksi sosiaalityön aloituspaikkoja voidaan lisätä, kun pitkäjänteinen resursointi taataan. On kuitenkin pidettävä mielessä, että sosiaalityöntekijäpulan juurisyihin on nyt oikeasti puututtava. Tilanne ei korjaannu lastensuojelumitoituksen poistamisella tai sijaisten ketjuttamisella, Karsio sanoo.

Lapsia ei pidä uhrata työntekijäpulan varjolla

Hyvinvointialueiden ja Helsingin mukaan lastensuojelu ajautuu katastrofiin, jos Valvira pitää kiinni linjastaan. Ne esittävät lastensuojelun asiakasmitoituksen voimaantulon lykkäämistä peräti vuoteen 2028.

Talentia näkee lastensuojeluun vetoamisen hurskasteluna.

– Lastensuojelun palvelut ovat olleet monin paikoin ruuhkautuneita jo pitkään, ja lapset jopa jonottavat lastensuojelun asiakkaiksi. Esimerkiksi uhkasakkoja on annettu, kun lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittävyydestä ei ole huolehdittu. Silti tilannetta ei ole pyritty kestävästi ratkaisemaan. Työpaikoilla työntekijät uupuvat ja alalta jäädään paljon mielenterveyssyiden takia eläkkeelle, Karsio sanoo.

Lue lisää: Talentia Valviran linjauksesta opiskelijoista tilapäisinä sosiaalityöntekijöinä (pdf)
Tutustu myös: Tilapäinen työskentely sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden ammateissa

Yhteyshenkilöt

Jenni Karsio
Puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955

jenni.karsio@talentia.fi

 

Tiedotteen alkuperäinen julkaisuaika 26.10.2023 11.09